Tag
วัดประดู่
สมเด็จพระเจ้าตากสิน นับเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการสูงส่ง มาตั้งแต่แรกกำหนด และเมื่อครั้งตั้งกองทัพกู้ชาติให้แผ่นดินไทยเป็นปึกแผ่น มีอิสระจากพม่าไม่ตกเป็นข้าทาสของผู้ใดนั้น พระองค์ก็ได้ทรงแสดงบุญญานุภาพหลายครั้งหลายคราด้วยกัน ในแต่ล่ะครั้งก็ยิ่งสร้างความเชื่อมั่นเป็นขวัญกำลังใจให้แก่กองทัพกู้ชาติ เพราะเกิดจิตใจฮึกเหิมว่าผู้นำคือพระยาตากนั้นมากด้วยบุญญาธิการย่อมสามารถนำพากองทัพไปสู่ชัยชนะ ความหวังที่จะกู้ชาติกู้แผ่นดินนั้นไม่เกินความเป็นจริง ย่อมสำเร็จลุล่วงด้วยบุญญาธิการของพระเจ้าตากเป็นแม่นมั่น
11 มิ.ย. 62 15.19 น. แชร์
Tag
วัดประดู่
Latest Update
อัพเดทล่าสุด
Latest Update
อัพเดทล่าสุด
โหลดเพิ่ม