Tag
คาถา-นะรานะระ
แก้การกระทำย่ำยีจากคนที่เป็นศัตรูเรา ทางคุณไสย ใช้มนต์เป่าแก้ของเข้าตัวเอง คาถานะรานะระ "หลวงปู่ศุข เกสโร"วัดปากคลองมะขามเฒ่า ท่านสอนไว้
14 พ.ค. 62 14.19 น. แชร์
Tag
คาถา-นะรานะระ
Latest Update
อัพเดทล่าสุด
Latest Update
อัพเดทล่าสุด
โหลดเพิ่ม