Tag
ทรงห่วงใย
ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร ทรงห่วงประชาชนร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีพระราโชบายให้ดูแลผู้มาร่วมพิธีอย่างดีเสมือนเป็นแขกของพระองค์ ทรงให้หน่วยราชการในพระองค์ 904 จัดตั้งโรงครัวพระราชทานตั้งแต่ 4 - 6 พฤษภาคม 2562
2 พ.ค. 62 09.40 น. แชร์
Latest Update
อัพเดทล่าสุด
Latest Update
อัพเดทล่าสุด
โหลดเพิ่ม