Tag
วัดโพธิ์ชัย
นับมาตั้งแต่ยุคสมัยพุทธกาลสืบมาจนถึงปัจจุบัน ได้มีการสร้างพระพุทธรูปขึ้นมา ใหญ่บ้าง เล็กบ้าง เพื่อเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้า ไม่เพียงแต่ดินแดนสยาม แต่ทั่วโลกที่นับถือพระพุทธศาสนา เพียงแต่ในแต่ละยุค แต่ละสมัย อาจมีความแตกต่างกันไปของศิลปในยุคนั้นๆ หรือแม้แต่วัสดุการสร้าง ก็มักมีหลากหลาย ไม่ว่าอิฐปูน ตลอดจนถึงทองคำ ความสวยงามที่แตกต่างกันตามยุคสมัยนั้นๆ แต่ที่เหมือนกัน นั้นก็คือเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้า เป็นที่ยึดเหนี่ยวของพุทธศาสนา และพระพุทธรูปในแต่ละองค์ล้วนเต็มเปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่ยึดเหนี่ยวของพุทธศาสนิกชน และต่อไป ก็เป็นหนึ่งในพระพุทธรูปที่มีผู้คนนับถือมากมาย มีอภินิหารให้เห็นเป็นที่ประจักษ์นับไม่มีที่จบสิ้น นั้นคือ "หลวงพ่อพระใส  วัดโพธิ์ชัย(พระอารามหลวง)  จังหวัดหนองคาย"
14 เม.ย. 62 18.51 น. แชร์
Tag
วัดโพธิ์ชัย
Latest Update
อัพเดทล่าสุด
Latest Update
อัพเดทล่าสุด
โหลดเพิ่ม