Tag
คาถาห้ามยักษ์
คาถานี้เป็นคาถาของกะเหรี่ยงนายหนึ่งได้ตายไป24ชั่วโมง และจะโดนยักษ์จับกิน "ครูบาศรีวิชัย"จึงได้มาสอน "พระคาถาห้ามยักษ์"นี้ในนิมิตเพื่อไล่ยักษ์ คาถานี้นอกจากห้ามยักษ์ อมนุษย์ผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิแล้ว ยังห้ามบาปเคราะห์กรรมได้ ให้บาปเคราะห์กรรมเบาลง และยังกันคุณไสยไสยเวทได้ด้วย
10 มิ.ย. 62 22.31 น. แชร์
Latest Update
อัพเดทล่าสุด
Latest Update
อัพเดทล่าสุด
โหลดเพิ่ม