Tag
หลวงพ่อกวย-ชุตินธโร
เป็นเสน่ห์เมตตาอย่างแรง ไม่ว่าจะเสกแป้ง น้ำหอม หรือจะเสกของกิน ของฝาก ให้รักให้หลงเราก็ได้ แม้แต่คนโกรธเห็นหน้ายังหาย คาถาขุนแผน "หลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร" วัดโฆสิตาราม ชัยนาท
20 มิ.ย. 62 21.22 น. แชร์
Latest Update
อัพเดทล่าสุด
Latest Update
อัพเดทล่าสุด
โสอะโท สัมคะตะ สะมะถา สาภะติ ขาคะตา โมโกลิ เวสิปะ ยิเวติ สุโนโต อุวะสา กะตานิ ปาระติ คาถาป้องกันร้อยแปด "หลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร" ใช้ป้องกันเภทภัยต่าง ๆ
14 พ.ค. 62 21.06 น. แชร์
โหลดเพิ่ม