Tag
ราษฎร
หลายคนคงผ่านตาภาพนี้ ภาพในหลวงเสวยน้ำจัณฑ์ ภาพนี้เป็นภาพเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อปี 2512 ในการเสด็จคราวนั้น ได้พบกับ "แสนคำลือ" ผู้ใหญ่บ้านมูเซอแดง ซึ่งมีอายุกว่า 70 ปี และในการต้อนรับ "แสนคำลือ" ก็รับเด็กสาวอายุ 15 หยกๆ มาอยู่ใกล้ๆ
26 มี.ค. 62 13.39 น. แชร์
Latest Update
อัพเดทล่าสุด
Latest Update
อัพเดทล่าสุด
โหลดเพิ่ม