Tag
ประกันสังคม
     สิทธิประโยชน์ประกันสังคม ที่ผู้ประกันตนมักมองข้ามและไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ได้รับสิทธิปร
30 เม.ย. 62 18.54 น. แชร์
Latest Update
อัพเดทล่าสุด
Latest Update
อัพเดทล่าสุด
นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานคืนสิทธิผู้ประกันตนมาตรา 39 ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2561 จนถึงวันที่ 19 เมษายน 2562 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่จะขอคืนสิทธิจากประกันสังคม ว่า ขณะนี้ตัวเลขผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่สิ้นสภาพจากระบบประกันสังคมได้กลับเข้าสู่ระบบแล้วจำนวน 384,086 คน ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2562 จากตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความต้องการของผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่ให้ความสำคัญกับระบบประกันสังคมที่ช่วยดูแล และสร้างหลักประกันคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ประกันตน ซึ่งสำนักงานประกันสังคมยังคงให้ความคุ้มครอง 6 กรณีเช่นเดิม คือ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ เพียงจ่ายเงินสมทบจำนวน 432 บาทต่อเดือนเท่านั้น
22 เม.ย. 62 18.14 น. แชร์
โหลดเพิ่ม