Tag
หลวงพ่อ
หลวงพ่อชา สุภัทโท กล่าวไว้ ตักบาตรด้วย "เงิน" บาปกว่าตักบาตรด้วย "เหล้า"
11 ม.ค. 62 16.56 น. แชร์
Latest Update
อัพเดทล่าสุด
Latest Update
อัพเดทล่าสุด
อำนาจแห่งจิต ! "หลวงพ่อบ๋าวเอิง" รักษาอาการป่วย ด้วยวิธีประหลาด
21 ก.ย. 61 13.17 น. แชร์
โหลดเพิ่ม