Tag
หลวงปู่สรวง-เทวดาเดินดิน
อัศจรรย์ ปาฏิหาริย์! "หลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน"นั่งอยู่ในรถ กลับหายตัว ท่ามกลางความตกตะลึงของพระข้างๆ พบอีกที ไปนั่งอยู่ในวัดเรียบร้อยแล้ว!
13 มิ.ย. 62 14.46 น. แชร์
Latest Update
อัพเดทล่าสุด
Latest Update
อัพเดทล่าสุด
หลวงปู่สรวงใหญ่ที่สุดในโลก ที่วัดเทพสรธรรมาราม (บายตึ๊กเจีย) ปทุมธานี “พระอาจารย์เทียนชัย ชยทีโป” หนึ่งในผู้ศรัทธาองค์หลวงปู่สรวงอย่างสูงสุด ซึ่งหลายคนเชื่อว่าพระอาจารย์เทียนชัยท่านนี้มีความผูกพันกับองค์หลวงปู่สรวงมาแต่อดีตชาติ เคยเป็นลูกเป็นหลานท่านมาก่อน มาปัจจุบันชาตินี้จึงมายกย่องเกียรติคุณของหลวงปู่สรวงให้ผู้คนรู้จักโด่งดังยิ่งๆ ขึ้นไปอีก และเป็นที่รู้กันอีกว่าพระอาจารย์เทียนชัย ชยทีโป ท่านนี้เป็นท่านหนึ่งที่สามารถสื่อญาณสัมผัสองค์หลวงปู่สรวงท่านได้ ซึ่งบางครั้งบางจังหวะผู้ที่ไปกราบอาจสังเกตเห็นได้ จากการนั่งหรือกิริยาท่าทาง แต่จะเป็นเฉพาะบางช่วงเท่านั้น
14 เม.ย. 62 19.25 น. แชร์
โหลดเพิ่ม