Tag
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์-ปราโมช
วิวาทะครั้งประวัติศาสตร์ ที่ต้องจารึก เมื่อสองปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ "พุทธทาสภิกขุ" กับ "ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช"แลกเปลี่ยนกันอย่างตรงไปตรงมา
26 พ.ค. 62 15.24 น. แชร์
Latest Update
อัพเดทล่าสุด
Latest Update
อัพเดทล่าสุด
โหลดเพิ่ม