Tag
มหาบพิตร
นิมิตนี้บางครั้งก็มีความจริง บางครั้งก็ไม่มีความจริง เหมือนๆ กับความฝัน คือ นิมิตหรือการฝันในขั้นนี้เป็นเรื่องพื้นๆ โดยทั่วไป
28 ต.ค. 61 19.34 น. แชร์
Latest Update
อัพเดทล่าสุด
Latest Update
อัพเดทล่าสุด
ในปัจจุบันนี้ คฤหัสถ์ที่ยังครองเพศอยู่ก็สามารถที่จะปฏิบัติในทางจิต ทำให้มีจิตสงบเป็นสมาธิ รู้ธรรมเห็นธรรมได้เหมือนกับพระในพระพุทธศาสนา
23 ต.ค. 61 19.43 น. แชร์
โหลดเพิ่ม