Tag
สวรรคต
วันที่ 9 มิถุนายน เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ในหลวงรัชกาลที่ 8 พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมาย เพื่อความสุขของพสกนิกรชาวไทย คอยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้พสกนิกรอยู่อย่างมีความสุขเสมอ ตลอดการครองราชย์
9 มิ.ย. 62 11.10 น. แชร์
Latest Update
อัพเดทล่าสุด
Latest Update
อัพเดทล่าสุด
วันวชิราวุธ ตรงกับวันที่ ๒๕ พฤศจิกายนของทุกปี สาเหตุที่กำหนดให้เป็นวันนี้ เนื่องจากตรงกับวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ซึ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลต่อประเทศชาติ ทั้งในด้านการคมนาคม การปกครอง กิจการเสือป่าและลูกเสือ รวมทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านวรรณคดี
25 พ.ย. 61 09.43 น. แชร์
โหลดเพิ่ม