Tag
ในหลวง-ร.9
ร้อยดวงใจความผูกพันระหว่างพระป่า-พระมหากษัตริย์ "หลวงปู่แหวน สุจิณโณ"พระอริยสงฆ์ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวง ร.๙ #ดอยแม่ปั๋ง
16 ก.พ. 62 11.01 น. แชร์
Latest Update
อัพเดทล่าสุด
Latest Update
อัพเดทล่าสุด
พระสมเด็จจิตรลดา เกิดจากการที่ในหลวงสั่งให้คนแกะแม่พิมพ์พระพุทธรูปขึ้นมาตอนปี พ.ศ. ๒๕๐๘ แล้วทรงบรรจุผงศักดิ์สิทธิ์ ทั้งที่เป็นของส่วนพระองค์ อย่างเส้นพระเกศาที่ทรงรวบรวมไว้ ดอกไม้แห้งที่ประชาชนทูลเกล้าฯ ตอนที่เสด็จฯ ไปเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกต ดอกไม้แห้งที่แขวนพระมหาเศวตฉัตรและด้ามพระแสงขรรค์ชัยศรีในพระราชพิธีฉัตรมงคล สีที่ทรงขูดจากผ้าใบที่ทรงเขียนภาพฝีพระหัตถ์ กับชันและสีน้ำมันที่ขูดจากเรือใบฝีพระหัตถ์ มาผสมกับวัตถุมงคลศักดิ์สิทธิ์จากจังหวัดต่างๆ ทั้ง ๗๑ จังหวัด ที่กระทรวงมหาดไทยรวบรวมถวายแล้วใช้กาวลาเท็กซ์เป็นเครื่องยึด โดยทรงกดพระแต่ละองค์ลงในพิมพ์ด้วยพระองค์เอง โดยไม่ได้เอาเข้าเตาหรือใช้ความร้อนชนิดใดๆ
4 ธ.ค. 61 19.41 น. แชร์
โหลดเพิ่ม