Tag
หลวงปู่ขาว-อนาลโย
เกือบได้บรรลุธรรมไปแล้วเมื่อครั้งพุทธกาล อดีตชาติ "หลวงปู่ขาว อนาลโย"หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เล่าไว้ หากไม่หลงผิด เชื่อพระเทวทัต เข้ากลุ่มพระภิกษุ ๕๐๐ รูป
21 พ.ค. 62 12.19 น. แชร์
Latest Update
อัพเดทล่าสุด
Latest Update
อัพเดทล่าสุด
ครั้งเมื่อ "หลวงปู่ขาว" สอน "ชาวคริสต์" ใส่บาตรพระสงฆ์
10 ต.ค. 61 15.31 น. แชร์
โหลดเพิ่ม