Tag
พระ
พระพุทธรูปเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีประจำอยู่ในบ้านของชาวพุทธ ซึ่ง บางบ้านถึงกับมีห้องสำหรับเก็บพระพุทธรูป และมื่อมีมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะสะสมมานาน ควรมีวิธีการวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ได้อย่างไรนั้น เรามีคำแนะนำและข้อควรปฏิบัติดังต่อไปนี้ สำหรับการจัดวางหิ้งพระ หรือการจัดห้องพระภายในบ้านมีความสำคัญมาก เรามาเรียนรู้กันว่าจะจัดวางหิ้งพระอย่างไรจึงจะถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งจะทำให้เกิดสิริมงคลกับตัวเราและคนภายในบ้าน ส่งผลให้ประสบความสำเร็จ รวมไปถึงสุขภาพของคนในบ้านด้วย ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชือของแต่ละบุคคลด้วย
29 พ.ค. 62 16.18 น. แชร์
Latest Update
อัพเดทล่าสุด
Latest Update
อัพเดทล่าสุด