Tag
บุญ
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ได้เคยเทศน์สั่งสอนญาติโยม และลูกศิษย์ในเรื่องการทำบุญไว้ เพื่อให้มีความเข้าใจในการทำบุญที่จะก่อให้เกิดบุญกุศลสูงสุดตามแบบที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญผู้ปฎิบัติในการทำบุญ โดยเรียกการทำบุญว่า “บุญสองอย่าง” ไว้ว่า
6 ก.ค. 62 19.19 น. แชร์
Latest Update
อัพเดทล่าสุด
Latest Update
อัพเดทล่าสุด
วันนี้วันพระ "บทกรวดน้ำ" ให้แก่เทวดาประจำตัว สวดลดกรรม เสริมดวง บุญบารมี ชีวิตเจริญก้าวหน้า การอุทิศบุญ การอุทิศบุญก็คือ การเชื่อมบุญที่ได้ทำไปแล้วไปถึงผู้ที่เราต้องการจะส่งบุญให้ ซึ่งไม่ใช่พิธีการทางไสยศาสตร์หรือเรื่องราวที่สลับซับซ้อนใด ๆ เปรียบเสมือนเราจุดไฟต่อเทียนขึ้นมาเล่มหนึ่งแล้วเราก็ส่งไฟต่อเทียนไปให้อีกเล่มหนึ่งฉันใดฉันนั้น ซึ่งวิธีการอุทิศบุญก็คือการตั้งจิตให้สงบแล้วภาวนาอธิษฐานส่งผลบุญที่ได้ทำนี้ไปให้เขา
10 พ.ค. 62 17.09 น. แชร์
โหลดเพิ่ม