Tag
พ่อแม่
พระราชธรรมนิเทศ มีนามเดิมว่า พยอม จั่นเพชร ฉายา กลฺยาโณ เป็นพระราชาคณะ นักเทศน์ และนักสังคมสงเคราะห์ชาวนนทบุรี ผู้ก่อตั้งมูลนิธิสวนแก้ว ท่านเคยได้ไปจำพรรษาอยู่กับท่านพุทธทาสที่สวนโมกขพลารามในการปฏิบัติธรรม แล้วจึงได้กลับมาทำการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพัฒนาวัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ ท่านอาจารย์พยอม กัลยาโณ เป็นศิษย์คนสำคัญท่านหนึ่งของท่านพุทธทาสด้วยเช่นกัน
16 พ.ค. 62 10.39 น. แชร์
Latest Update
อัพเดทล่าสุด
Latest Update
อัพเดทล่าสุด
การที่เราเลี้ยงลูกก็เปรียบเสมือนเราปลูกต้นไม้ ถ้ามีการรดน้ำใส่ปุ๋ยที่ดี สภาพแวดล้อมที่ดี ต้นไม้นั้นก็จะเติบโตออกผลผลิตที่ดี พ่อแม่ซึ่งเป็นปัจจัยหลักเริ่มต้นจากเรา วันนี้เรามีคำพูดที่แน่นอนว่าลูกๆทุกบ้านอยากได้ยินเพื่อสร้างกำลังใจและทำให้เค้ารู้สึกว่ายังเป็นที่รักของครอบครัวอยู่ 
13 พ.ย. 61 13.36 น. แชร์
โหลดเพิ่ม