Tag
แก้บน
ในชีวิตคนเรานั้น มักจะต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือ และทุกคนนั้นล้วนต้องการความสำเร็จในชีวิตกันทั้งนั้น และย่อมต้องการทรัพย์สมบัติที่มากขึ้นเพื่อความสะดวกสบายแก่ชีวิต หลายคนก็ใช้ที่พึงทางใจ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวเองเคารพนับถือมักบนบานศาลกล่าว ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งก็เป็นสิ่งที่คนเราทำมาช้านานและอยู่คู่กับสังคมไทยมานาน
3 ก.พ. 63 12.39 น. แชร์
Latest Update
อัพเดทล่าสุด
Latest Update
อัพเดทล่าสุด