Tag
ปาฏิหาริย์
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ได้เคยเทศน์สั่งสอนญาติโยม และลูกศิษย์ในเรื่องการทำบุญไว้ เพื่อให้มีความเข้าใจในการทำบุญที่จะก่อให้เกิดบุญกุศลสูงสุดตามแบบที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญผู้ปฎิบัติในการทำบุญ โดยเรียกการทำบุญว่า “บุญสองอย่าง” ไว้ว่า
6 ก.ค. 62 19.19 น. แชร์
Latest Update
อัพเดทล่าสุด
Latest Update
อัพเดทล่าสุด
หลวงปู่แหวน สุจิณโณ เป็นชาวจังหวัดเลย เกิดเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๔๓๐ ขึ้น ๓ ค่ำเดือนยี่ ปีกุน ณ บ้านหนองบอน หมู่ ๒ ตำบลนาโป่ง อ.เมือง จ.เลย มีนามเดิมว่า "ญาณ" บิดาชื่อ นายใส มารดาชื่อ นางแก้ว อาชีพทำนาและช่างตีเหล็ก มีพี่น้อง ๒ คน ซึ่งท่านเป็นคนที่ ๒ ในวัย ๑๓ ปี ท่านได้บรรพชาเป็นสามเณร ตามแนวความคิดของมารดา เมื่อครั้งยังมีชีวิต หลังจากบวช ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "แหวน"
27 เม.ย. 62 15.57 น. แชร์
โหลดเพิ่ม