Tag
ความเชื่อ
ความเชื่อเรื่องความฝัน หากเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ บ่งบอกให้ถึงเรื่องราวต่างๆเเละโชคลาภที่กำลังจะมีถึง
20 ก.ย. 62 14.21 น. แชร์
Latest Update
อัพเดทล่าสุด
Latest Update
อัพเดทล่าสุด
วันนี้สำหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นบทสวดมนต์ก่อนนอนที่ถูกต้องอย่างไร มาทำตามเรากันได้เลย บทสวดมนต์ก่อนนอน เริ่มต้น เราต้องกราบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ (กราบ 3 ครั้ง) บทสวดมนต์ บูชาพระรัตนตรัย อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ฯ (กราบ) สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ (กราบ) สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ ฯ (กราบ) บทสวดมนต์ แผ่เมตตาแก่ตนเอง กราบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ (กราบ 3 ครั้ง) อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข นิททุกโข โหมิ ปราศจากความทุกข์ อะเวโร โหมิ ปราศจากเวร อัพยาปัชโฌ โหมิ ปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง อะนีโฆ โหมิ ปราศจากความทุกข์การทุกข์ใจ สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
9 ก.ค. 62 09.35 น. แชร์
โหลดเพิ่ม