Group
ศาสนสถานสำคัญ
พระพุทธบุษยรัตน์ จักรพรรดิพิมลมณีมัย หรือ พระแก้วขาว พระพุทธรูปสำคัญองค์หนึ่งของกรุงรัตนโกสินทร์และของชาติ ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ในพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต มีพุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง 7.5 นิ้ว สูง 12.5 นิ้วไม่รวมฐานพระ ทำมาจากแก้วผลึกขาวใส หรือ แก้วบุษยา
27 พ.ค. 62 21.44 น. แชร์
Latest Update
อัพเดทล่าสุด
Latest Update
อัพเดทล่าสุด
หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปณฺฑิโต สำนักสงฆ์สวนทิพย์ ได้ละสังขารอย่างสงบ สิริอายุ 104 ปี 8 เดือน 27 วัน ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 22.22 น.  ณ โรงบาลจุฬาลงกรณ์ ท่านเป็นศิษย์สำคัญองค์หนึ่งของหลวงปู่ชอบ ฐานสโม
21 มี.ค. 62 14.09 น. แชร์
โหลดเพิ่ม