Group
ความงาม
เชื่อว่าหลายๆคนคงเบื่อความยุ่งยากจากการใส่รองเท้าผ้าใบ จนพานให้เลือกใส่รองเท้าแตะแบบง่ายๆกันแทน แต่การใส่รองเท้าเตะโดยเฉพาะรองเท้าเตะหูคีบ เดินท่ามกลางอากาศร้อนๆ
21 มี.ค. 62 12.25 น. แชร์
Latest Update
อัพเดทล่าสุด
Latest Update
อัพเดทล่าสุด
แม้ว่าการสระผมจะเป็นการชำระสิ่งสกปรกที่เจอมาตลอดทั้งวัน และช่วยให้เรารู้สึกสดชื้นก็ตาม แต่การสระผมกลับเป็นการทำร้ายเส้นผมเช่นกัน ดังนั้นเราจึงควรต้องเรียนรู้
9 ก.พ. 62 15.48 น. แชร์
โหลดเพิ่ม