เกจิ / เครื่องราง

สวดทุกๆวัน อานิสงส์สูงยิ่ง คำไหว้พระธาตุรวม "หลวงพ่อเกษม เขมโก"

2018-10-17 14:48:55

หลวงพ่อเกษม เขมโก เป็นพระสายวิปัสสนาธุระ ไม่ยึดติดแม้แต่สถานที่ ท่านได้ปฏิบัติธรรม ณ สุสานไตรลักษณ์ตลอดชนชีพ เป็นพระที่เป็นที่เคารพสักการะของคนในจังหวัดลำปางและทั่วประเทศ ท่านปฏิบัติศีลบริสุทธิ์ตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยไม่ติดยึดในกิเลสทั้งปวง สรีระของท่านนั้นก็ยังความอัศจรรย์ด้วยเนื่องจากไม่เน่าเปื่อยเหมือนอย่างสังขารทั่วไป ทั้งยังเขียนป้ายบอกผู้ที่มาเคารพสรีระ ท่านด้วยว่าให้พนมมือไหว้ที่หน้าอกเพียงครั้งเดียวแล้วไม่ต้องกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์อย่างศพของพระเถระทั่วไปนับว่าท่าน นั้นถือสมถะเป็นอย่างมาก


ผู้ไม่เป็นมิตร ๑๖ จำพวก "หลวงปู่หา สุภโร"เตือนไว้ ไม่ควรคบหาอย่างเด็ดขาด

2018-10-16 22:31:36

พระญาณวิสาลเถร (หา สุภโร) หรือ หลวงปู่ไดโนเสาร์ พระภิกษุในพุทธศาสนานิกายเถรวาท คณะธรรมยุตินิกาย ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามตามสัญญาบัตรว่า พระญาณวิสาลเถร เจ้าอาวาสวัดสักกะวัน (ภูกุ้มข้าว) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ และอดีตรองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นพระเถราจารย์ผู้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด เป็นที่น่าเคารพสักการบูชาของบรรดาศิษยานุศิษย์ ซึ่งเป็นที่ประจักษ์แก่พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า


เสียงดังเหมือนหวูดรถไฟ "หลวงปู่บุญฤทธิ์"เจอพญานาคที่ภูผาแด่น

2018-10-16 21:53:07

หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต ขณะภาวนาอยู่นั้น บางวันได้ยินเสียงดังเหมือนหวูดรถไฟ โยมเคยได้ยินไหม หวูดรถจักรไอน้ำน่ะ ดังอย่างนั้นแหละ อาตมาสงสัยจึงได้เข้ากราบเรียนถามหลวงปู่ ท่านบอกว่า “นั่นแหละเสียงพญานาค !” ญาติโยมถามว่าเสียงนั้นดังมากไหม ทำไมพญานาคจึงเที่ยวไปอยู่ตามป่าดงพงไพรเช่นนั้น ? พระอาจารย์ตอบว่า พญานาคมีทุกแห่ง เพราะเป็นวิสัยพวกเทพระดับหนึ่ง นิมิตอยู่ที่ไหนก็ได้ คนส่วนมากเข้าใจว่า  พญานาคอยู่ในน้ำเท่านั้น ความจริงเขาก็พวกเทพเหมือนกัน  เสียงพญานาคที่ร้องนั้นดังมาก จนอากาศส่วนนั้นสะเทือนทีเดียว


อิทธิฤทธิ์มากมาย หลวงพ่อปานขอ ยังไม่ยอม "นางตะเคียน วัดบางนมโค"แม้แต่รานกิ่ง

2018-10-16 20:14:50

"ฉันจะโค่นหลายครั้ง เขาไม่ยอมให้โค่น แม้แต่ว่าจะรานกิ่งเขาก็ไม่ยอมให้รานของเขา ทำของเขาไม่ได้เลย แต่มีสัญญากันอยู่ว่า ถ้ากิ่งหักลงมาถูกกระเบื้องแตกแผ่นเดียว จะโค่นทันที เขาก็ยอม"หลวงพ่อปาน โสนันโท วัดบางนมโค จ.อยุธยา


ฝูงเปรต ๓๕๐ ตน ผูกติดกันอย่างทรมาน "หลวงปู่จาม มหาปุญโญ"เมตตาช่วยพ้นเคราะห์

2018-10-16 16:48:09

ทำบุญได้เครื่องกองทาน ได้ภัตตาหาร เอามาทำบุญอุทิศไปให้พวกเปรตเหล่านั้น ทำให้ครั้งแรกเครื่องจองจำผูกมัดหลุดไปหมด ตนที่ได้เสื้อผ้าก็มี ตนที่ไม่มีก็มี ตนได้กินก็มี ตนที่ไม่ได้กินก็มี ต่อมาอีกญาติโยมที่รู้ข่าว แต่มาทำบุญร่วมกันไม่ทันก็มารวมกันทำบุญบังสุกุลให้อุทิศไปอีก จึงได้รับผลบุญ พวกเปรตก็ลากันไปเกิด คงได้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน ตนที่ดีขึ้นมาหน่อยก็คงได้เกิดเป็นมนุษย์คนทุกข์คนยากไปตามเรื่องบุพกรรมของตน...หลวงปู่จาม มหาปุญโญ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม


อัศจรรย์ น้ำมนต์เดือด "หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่"เสกเพียงครู่เดียว ศิษย์แย่งจนเกลี้ยง

2018-10-16 11:01:05

หลวงปู่ทิม อิสริโก วัดละหารไร่ จ.ระยอง ท่านเกิดวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๒๒ ละสังขารเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ รวมสิริอายุได้ ๙๖ ปี ๖๙ พรรษา... หลวงปู่ทิมทำการปลุกเสกน้ำมนต์องค์เดียวท่ามกลางพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ปรากฏว่าน้ำมนต์ที่อยู่ในโอ่งใหญ่ครึ่งโอ่งพอหลวงปู่ลงมือปลุกเสกน้ำได้เดือดและค่อยๆ ทวีความสูงขึ้นท่ามกลางความอัศจรรย์ของผู้ที่ได้พบเห็นเป็นอ่างมาก ปรากฏว่าหลวงจากพิธีแล้ว น้ำมนต์ได้ถูกชาวบ้านแย่งเอาไปจนหมดสิ้น.


๑๖ ตุลาคม รำลึกคล้ายวันละสังขาร"หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่"ด้วยคาถาพระฉิมพลีให้ลาภ

2018-10-16 08:33:09

หลวงปู่ทิม อิสริโก วัดละหารไร่ จ.ระยอง ท่านเกิดวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๒๒ โยมบิดาชื่อ แจ้ โยมมารดาชื่อ อินทร์ และได้ละสังขารเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ รวมสิริอายุได้ ๙๖ ปี ๖๙ พรรษา พระคาถาพระฉิมพลีให้ลาภ.."ใครทำได้ชีวิตนี้ไม่มีตกอับ"


เคราะห์กรรมเบาบาง คาถาห้ามยักษ์ "ครูบาศรีวิชัย"กันคุณไสย มนต์ดำ

2018-10-15 21:58:28

คาถานี้เป็นคาถาของกะเหรี่ยงนายหนึ่งได้ตายไป24ชั่วโมง และจะโดนยักษ์จับกิน แต่เนื่องจากกะเหรี่ยงคนนี้เคยตัดไม้ ทำต้นทานในงานพิธีตานใช้-ตานแทน(ชำระหนี้สงฆ์ของล้านนา) ครูบาเจ้าศรีวิชัยจึงได้มาสอนคาถานี้ในนิมิตเพื่อไล่ยักษ์ เมื่อฟื้นก็ได้นำเอาคาถานี้ไปบอกต่อครูบาเจ้าชัยวงศา ท่านจึงบอกว่า คาถานี้นอกจากห้ามยักษ์ อมนุษย์ผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิแล้ว ยังห้ามบาปเคราะห์กรรมได้ให้บาปเคราะห์กรรมเบาลง และ ยังกันคุณไสยไสยเวทได้ด้วย


นิยมบนบานขอโชคลาภ "ช้างเอราวัณสามเศียรสมุทรปราการ"ผู้คนเนืองแน่น สมหวังมากมาย

2018-10-15 21:14:29

ช้างสามเศียรสมุทรปราการ หรือ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ ที่นี่มีเรื่องราวที่เล่าต่อๆกันมาว่า ให้หวยแม่นมาก คนงานก่อสร้างที่มาทำงานตอนสร้างพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ นั้นถูกหวยรางวัลที่ ๑ แต่ที่แน่ๆ คือ ที่นี่ห้ามลบหลู่ดูหมิ่นเป็นอันขาดเพราะมีเรื่องเล่ามากมาย รวมถึงการบนขอหวยแบบแปลกๆ ภายในพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ เขามีจัดเตรียมไว้ให้โดยรวมกับราคาค่าบัตรจะมีดอกไม้ธูปเทียนจัดให้ครบ และก่อนที่เข้าไปชมข้างในแนะนำให้ไหว้ก่อนที่จะเข้าชม ซึ่งจะมีบริเวณจัดไว้ให้รวมถึงการนำของถวายต่างๆเช่น กล้วย อ้อย สับปะรด มะพร้าว และผลไม้ต่างๆ และจะมีข้อห้ามคือ ห้ามขอและห้ามบนบานสิ่งที่เป็นไปไม่ได้


อัศจรรย์ เรียกตะปูขึ้นจากแม่น้ำ "หลวงพ่อสด วัดหางน้ำสาคร"เสือใต้แห่งคุ้งอู่ตะเภา

2018-10-15 19:09:04

ขณะที่ช่างผู้มีฝีมือดี ตีตะปูกระเด็นกระดอนไม้ที่รองงานและรองนั่งเลื่อนโครมคราม ทำให้ตะปูทั้งกล่องล่วงตกลงไปในน้ำ คนงานเงียบเจ้าของงานคือ หลวงพ่อสดผู้เรืองวิชาศิษย์ของหลวงปู่รุ่ง ได้หยุดนิ่งไปชั่วขณะคนงานและภิกษุได้ทำงานรวมกันอยู่ต่างมองหน้าสบสายตากัน นึกอยู่ในใจตามๆ กันว่าทำไมหลวงพ่อสดจึงนิ่งเฉยไม่พูดอะไรเลย ประมาณ ๑ นาที สักครู่หนึ่ง ตะปู ค้อน กล่องนั้นลอยขึ้นมาอย่างปาฏิหาริย์ พระภิกษุและคนงานตื่นเต้นกันยกใหญ่ โดดไปเอากล่องตะปู ที่ลอยขึ้นมาใช้งานต่อ อันนี้เป็นปฐมวิชาอาคมของ หลวงพ่อสด เป็นที่กล่าวขวัญของปวงประชาชนที่เลื่องลือว่าหลวงพ่อสด เสกตะปูลอยน้ำได้...หลวงพ่อสด ฐิตสัทโธ วัดหางน้ำสาคร ชัยนาท


ยิ่งท่องยิ่งดี คาถาเรียกทรัพย์ " พระสีวลี " พระอรหันต์ผู้มีบารมีทางด้านโชคลาภ โดยหลวงพ่อเกษม เขมโก

2018-10-15 18:14:53

หลายๆคนคงจะรู้จัก  พระสีวลีเถระ หรือ พระสีวลี เป็นพระภิกษุสาวกเอตทัคคะของพระพุทธเจ้า นับเนื่องในพระอสีติมหาสาวก 80 องค์สำคัญในพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล


อานุภาพให้เกิดโชคลาภ พระคาถาต่ออายุ "หลวงปู่บุญ"คนดวงชะตาขาด แม้ไม่ขาดก็ใช้ได้

2018-10-15 17:06:37

หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว นครปฐม ใช้ภาวนาสำหรับคนที่ดวงชะตาขาด คนที่ดวงไม่ขาดก็ใช้ได้ เป็นการต่อดวงชะตาชีวิต และจะมีอานุภาพให้เกิดโชคลาภ อำนาจ บริวารและปราศจากภัยอันตราย (ให้ภาวนาทุกเช้า เย็น คนที่ดวงชะตาไม่ขาดก็ใช้ได้ ถือเป็นการต่อดวงชะตาชีวิต มีอานุภาพให้เกิดโชคลาภ และปราศจากอันตราย)


เทพเจ้าแห่งการเสี่ยงโชค "เจ้าพ่อยี่กอฮง"นิยมแก้บนด้วยข้าวขาหมู โอยั้ว ยาสูบ

2018-10-15 16:15:52

สมัยที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านเป็นเจ้าของโรงหวย และมีส่วนสำคัญในการริเริ่มให้เล่นหวยขึ้นในประเทศ ที่สำคัญท่านยังชื่นชอบการเล่นหวยมากนั่นเอง มีความเชื่อว่า เจ้าพ่อยี่กอฮง อากงของนักเสี่ยงโชค เป็นผู้มีโชคดีมีโชคทางการเสี่ยงโชค การพนัน ทุกชนิด จึงทำให้ผู้ที่ได้ยินชื่อเสียงของท่านต่างพากันหารูปเคารพมาบูชาไว้ ผู้ที่บูชาเจ้าพ่อยี่กอฮง จะไม่ผิดหวังเลย


ลมพัดแรงหยุดชะงัก อัศจรรย์ "คาถาห้ามลมพายุ"หลวงพ่อกวยแห่งวัดบ้านแค

2018-10-15 15:18:48

ไม่รู้จะทำอย่างไร นึกขึ้นได้ว่าอ่านเรื่องหลวงพ่อกวยห้ามลมห้ามฝน มีคาถาอยู่บทหนี่ง นะ หันตะวา แตสัง อุปัต ตะเว ผมก็มาภาวนาอยู่หน้าห้อง แล้วระลึกถึงหลวงพ่อกวย ขอบารมีท่าน สักพักจากลมที่กำลังพัดมาอย่างแรงก็ค่อยๆเบาลงเหลือแต่ฝนที่ลงเม็ดนิดหน่อย สาธุ สาธุ สาธุ


คาถากวักเงินกวักทอง "หลวงพ่อแพ เขมังกโร"เทพเจ้าแห่งลุ่มแม่น้ำน้อย

2018-10-15 13:28:51

หลวงพ่อแพ เป็นพระเถราจารย์ ผู้ทรงคุณธรรมอันประเสริฐ มีเมตตาเป็นที่สุด มีลูกศิษย์ลูกหามากมายทั่วประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง อาทิเช่น ประเทศฮ่องกง, สิงคโปร์, ไต้หวัน, มาเลเซีย เป็นต้น วัตถุมงคลที่จัดสร้างขึ้นทุกรุ่นของท่านนั้นปรากฏพุทธคุณสูงเยี่ยมในทุกๆ ด้าน ล้วนได้รับความนิยมจากประชาชนเป็นที่เลื่องชื่อลือชาอย่างกว้างขวาง เนื่องจากมีประสบการณ์มากมาย ทั้งแคล้วคลาด คุ้มครอง โชคลาภ ค้าขายร่ำรวย...หลวงพ่อแพ เขมังกโร วัดพิกุลทอง สิงห์บุรี