พระนามาภิไธยและพระยศใหม่ของพระบรมวงศานุวงศ์ ในรัชกาลที่ 10

ประวัติศาสตร์
โดย เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
พระนามาภิไธยและพระยศใหม่ของพระบรมวงศานุวงศ์ ในรัชกาลที่ 10

ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มีพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย สถาปนาพระฐานันดรศักดิ์ ในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงร่วมพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยด้วย

 

 

ทางเพจ เรารักราชวงศ์จักรี "We love Chakri Dynasty" ได้เผยแพร่พระนามาภิไธยใหม่ หลังจากมีการสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์ของพระบรมวงศานุวงศ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระปรมาภิไธยพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ขึ้นเป็น พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

โดยมีมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 

 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี

 

 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สถาปนา สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี

 

 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สถาปนา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สถาปนา และเฉลิมพระนาม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี

 

 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สถาปนา และเฉลิมพระนาม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

 

 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สถาปนา และเฉลิมพระนาม สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ

 

 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เฉลิมพระเกียรติยศ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

 

 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เฉลิมพระเกียรติยศ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : เพจ เรารักราชวงศ์จักรี "We love Chakri Dynasty"

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง