คอลัมน์ เทพปกรณัม : ศรัทธากันทั่วโลก “พระพิฆเณศวร” บูชาแค่พระองค์เดียวเสมือนได้รับพรจากพระองค์อื่นอีกถึง8องค์

Book Tech
โดย วาคีทัตต์ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561
คอลัมน์ เทพปกรณัม : ศรัทธากันทั่วโลก “พระพิฆเณศวร” บูชาแค่พระองค์เดียวเสมือนได้รับพรจากพระองค์อื่นอีกถึง8องค์

เมื่อพูดถึงพระพิฆเณศวรแล้วล้วนแต่ทราบกันดีครับว่าพระองค์นั้นเป็นมหาเทพยอดฮิตอันดับต้นๆ ของโลกที่่มีผู้บูชากันทั่วทุกมุมโลกด้วยว่าพระองค์นั้นเป็นเทพประเภทขอได้ ไหว้รับ นับถือขจัดอุปสรรคทั้งปวงดังนั้นไม่ว่าเราจะไปที่ไหน แห่งหน ตำบลใดจึงล้วนแล้วแต่เห็นมีผู้บูชาเทพพระองค์นี้ประดับบ้านแทบจะทุกหลัง แต่จะมีสักกี่คนครับที่ทราบว่าในนิกายที่นับถือพระพิฆเณศวรเป็นเทพสูงสุดอย่าง "นิกายคณปติ" นั้นได้มีการกล่าวเอาไว้ว่า การบูชารูปเคารพขององค์พระพิฆเณศวรเพียงหนึ่งพระองค์ย่อมเท่ากับการบูชาเทพเจ้าองค์อื่นๆอีก 8 พระองค์ด้วยซึ่งเทพเจ้า 8 พระองค์ที่ว่านี้ได้แก่

 

1.พระวิษณุหรือพระนารายณ์  สาเหตุที่กล่าวเช่นนี้นั้นเป็นเพระาว่าทางไวษณพนิกายที่นับถือพระนารายณ์เป็นเทพเจ้าสูงสุดและทางนิกายคณปตินั้นกล่าวตรงกันว่าพระพิฆเณศวรนั้นเป็นภาคหนึ่งที่แบ่งออกมาจากพระวิษณุดังนั้นการกราบไหว้พระพิฆเณศวรย่อมเท่ากับกราบไหว้พระวิษณุไปด้วยนั่นเอง

2.พระแม่ลักษมี ทางนิกายคณปติเชื่อว่าการกราบไหว้พระพิฆเณศวรนั้นย่อมเท่ากับกราบไหว้พระแม่ลักษมีที่ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยด้วยเพราะเนื่องจากว่าพระแม่ลักษมีนั้นมีศักดิ์เป็นแม่เลี้ยงของพระองค์อีกทั้งในบทสวดบทหนึ่งที่บูชาพระพิฆเณศวรนั้นมีการกล่าวถึงคำว่า "ศรี" ที่หมายถึงพระแม่ลักษมีอยู่ด้วย

 


 

3.พระแม่อุมาเทวี สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะมีความเชื่อกันว่าพระพิฆเณศวรนั้นเป็นลูกรักหรือโอรสที่พระแม่อุมาโปรดและใกล้ชิดกับพระแม่อุมามากที่สุด ที่ใดก็ตามที่พระแม่อุมาเสด็จไปมักจะเห็นพระพิฆเณศวรเสด็จตามอยู่ด้วยเสมอๆ อีกทั้งพระพิฆเณศวรเองนั้นก็มักจะเป็นผู้แสดงพลังศักติของพระแม่อุมาให้เห็นอยู่เสมอๆ ดังนั้นการบูชาพระพิฆเณศวรจึงเท่ากับบูชาพระแม่อุมาด้วยในคราวเดียวกัน

 

4.พระชายาสิทธิและพระชายาพุทธิ พระชายาสิทธิ พุทธิ สองพระองค์นี้ถือเป็นชายาซ้ายขวาของพระพิฆเณศวรดังนั้นการบูชาพระพิฆเณศวรจึงเท่ากับบูชาพระชายาทั้งสองด้วย

 

 

5.พระโอรสเกษมและพระโอรสลาภะ พระโอรสทั้งสองนี้ถือเป็นบุตรที่เกิดจากพระพิฆเณศวรกับพระชายาสิทะิและพุทธิซึ่งพระโอรสเกษมและพระถโอรสลาภ (บางที่จะเรียกว่าชุกับลาภ หรือโชคกับลาภ นั่นเอง) นั้นมักจะอยุ่เคียงข้างพระพิฆเณศวรเสมอๆ เพราะมีหน้าที่ๆ คอยช่วยเหลือมนุษย์ผู้บูชาพระพิฆเณศวรตามคำสั่งของพระองค์ดังนั้นการบูชาพระพิฆเณศวรจึงเท่ากับบูชาพระโอรสทั้งสองด้วย

 

6.พระเทวีซันโตชิมา พระเทวีซันโตชิมาหรือพระแม่ซันโตชิมา (บ้างก็เรียกพระเทวีสันโดษี) นั้นถือเป็นพระเทวีที่แบ่งภาคออกมาจากพลังของพระพิฆเณศวรซึ่งตำนานการกำเนิดพระแม่ซันโตชิมานั้นกล่าวว่าพระองค์เป็นบุตรีหรือบุตรสาวของพระพิฆเณศวรดังนั้นการบูชาพระพิฆเณศวรจึงเท่ากับการบูชาพระแม่ซันโตชิมาและในขณะเดียวกันการบูชาพระแม่ซันโตชิมาก็ย่อมเท่ากับบูชาพระพิฆเณศวรด้วยเช่นกัน

 

ทั้งนี้ เทพต่างๆ ทั้ง 8 ที่กล่าวมานั้น ประทานพรในด้านต่างๆ อย่างครอบคลุม ทั้งในเรื่องอำนาจ บารมี ความสุข ความสมบูรณ์ ร่ำรวย โชคลาภ และความรัก ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ก็มีอยู่อย่างครบถ้วนเช่นกันในองค์พระพิฆเณศวร

ดังนั้นจึงไม่เป็นที่แปลกใจเลยว่าเหตุใดผู้คนจึงนิยมบูชาพระพิฆเณศวรกันเป็นวงกว้าง ด้วยเพราะว่าพระองค์นั้นถือเป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธา ที่ไม่ใช่จะได้รับการบูชาเฉพาะแต่เพียงคนรักพระพิฆเณศวรเท่านั้นหากแต่ยังรวมถึงผู้ศรัทธาเทพพระองค์อื่นๆ อีกด้วย

 

สนใจเรื่องราวดีๆ ของวาคีทัตต์และไม่พลาดการอัพเดทติดตามตามได้ที่

Twitter : @vaakiidhat

Facebook : วาคีทัตต์ เทวพรหมบุตร


เรื่องที่เกี่ยวข้อง