ขั้นตอนการตรวจสอบ แบงค์ปลอม โดยไม่ต้องใช้เครื่อง

ข่าว
โดย ชาคริตส์ คงหาญ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ขั้นตอนการตรวจสอบ แบงค์ปลอม โดยไม่ต้องใช้เครื่อง

ต้องบอกเลยว่ายุคนี้อันตรายมากสำหรับเรื่องแบงค์ปลอม โดยเชื่อว่า แบงค์ปลอมระบาดมานานมากแล้ว และยังคงจะระบาดต่อไปอีก ไม่ว่าจะกี่ปี เพราะ เป็นทางหาเงินที่ง่าย และจับมือใครดมยาก และยิ่งนับวันก็ยิ่งทำให้แนบเนียนขึ้นไปอีก โดยในวันนี้จะมาสอนวิธีง่ายๆ ในการจับผิดแบงค์ปลอมที่สามารถทำได้ด้วยตัวเอง โดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือให้ยุ่งยาก เหมาะมากกับพ่อค้าแม่ขายตามตลาด หรือธุรกิจเล็กๆ ที่ไม่มีเครื่องมือในการตรวจเช็ค ส่วนจะมีวิธีไหนบ้างลองไปอ่านกันดีกว่าครับ

 

วิธีสังเกตแบงค์ปลอม 1000 บาท

1. วิธีที่ง่ายที่สุดเลย คือ ใช้การสัมผัสให้ทั่วแบงค์ เพราะถ้าเป็นของจริง บนแบงค์จะมีลอยนูน เป็นการพิมพ์แบบเส้นนูน แต่ถ้าหากว่าเป็นแบงค์ปลอมนั้น จะเหมือนกระดาษแบบราบเรียบไม่มีส่วนนูนชัดเจน

2. สังเกต "ลายน้ำ" ถ้าหากว่าเป็นแบงค์จริง เวลายกส่องลายน้ำพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และตัวเลย 1000 จะขึ้นอย่างชัดเจน จนเห็นได้ชัดเจน แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบงค์ปลอม ยากมากในการทำเลข 1000 เพราะต้องลงทุนสูง จึงยากแก่การปลอมแปลง

3. ดูแถบสี่เหลี่ยมเส้นประด้านข้างธนบัตร โดยใช้วิธีการพลิกขึ้นลง จะเห็นแถบเป็นสีม่วงแดงเคลื่อนไหวไปมา โดยจะเปลี่ยนสลับเป็นสีเขียวตามการพลิกขยับ โดยภายในแถบจะมีข้อความ 1000 บาท เล็กๆ โดยในแบงค์ปลอมจะลงรายละเอียดขนาดนี้ไม่ได้ หากไม่มีเครื่องมือที่พัฒนามากพอ

4. ภาพทับซ้อนของตัวเลข ให้ยกส่องกับแสงจะเห็นตัวเลข 1000 มุมบนซ้ายสมบูรณ์ โดยจะมีเลขด้านหน้าและหลังตรงข้ามกัน โดยแบงค์ปลอมที่พบเจอมักจะเหลื่อมกันนิดหน่อย

 

 


โดยความผิดการปลอมแปลงธนบัตรมีดังต่อไปนี้

มาตรา 240 ผู้ใดทำปลอมขึ้นซึ่งเงินตรา ไม่ว่าจะปลอมขึ้นเพื่อให้เป็นเหรียญกระษาปณ์ ธนบัตรหรือสิ่งอื่นใด ซึ่งรัฐบาลออกใช้หรือให้อำนาจให้ออกใช้ หรือทำปลอมขึ้นซึ่งพันธบัตรรัฐบาลหรือใบสำคัญสำหรับรับดอกเบี้ยพันธบัตรนั้น ๆ ผู้นั้นกระทำความผิดฐานปลอมเงินตรา ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงสี่แสนบาท

มาตรา 241 ผู้ใดแปลงเงินตรา ไม่ว่าจะเป็นเหรียญกระษาปณ์ ธนบัตรหรือสิ่งอื่นใด ซึ่งรัฐบาลออกใช้หรือให้อำนาจให้ออกใช้ หรือแปลงพันธบัตรรัฐบาล หรือใบสำคัญสำหรับรับดอกเบี้ยพันธบัตรนั้น ๆ ให้ผิดไปจากเดิม เพื่อให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีมูลค่าสูงกว่าจริง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานแปลงเงินตรา ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท

มาตรา 242 ผู้ใดกระทำโดยทุจริตให้เหรียญกระษาปณ์ซึ่งรัฐบาลออกใช้มีน้ำหนักลดลง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท ผู้ใดนำเข้าในราชอาณาจักร นำออกใช้หรือมีไว้เพื่อนำออกใช้ ซึ่งเหรียญกระษาปณ์ที่มีผู้กระทำโดยทุจริตให้น้ำหนักลดลงตามความในวรรคแรก ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน

มาตรา 243  ผู้ใดนำเข้าในราชอาณาจักรซึ่งสิ่งใด ๆ อันเป็นของปลอมตามมาตรา 240 หรือของแปลงตามมาตรา 241 ต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ

มาตรา 244  ผู้ใดมีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งสิ่งใด ๆ อันตนได้มาโดยรู้ว่าเป็นของปลอมตามมาตรา 240 หรือของแปลงตามมาตรา 241 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสามแสนบาท

มาตรา 245  ผู้ใดได้มาซึ่งสิ่งใด ๆ โดยไม่รู้ว่าเป็นของปลอมตามมาตรา 240 หรือของแปลงตามมาตรา 241 ถ้าต่อมารู้ว่าเป็นของปลอมหรือของแปลงเช่นว่านั้น ยังขืนนำออกใช้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 246  ผู้ใดทำเครื่องมือหรือวัตถุสำหรับปลอมหรือแปลงเงินตราไม่ว่าจะเป็นเหรียญกระษาปณ์ ธนบัตร หรือสิ่งใด ๆ ซึ่งรัฐบาลออกใช้หรือให้อำนาจให้ออกใช้ หรือสำหรับปลอมหรือแปลงพันธบัตรรัฐบาลหรือใบสำคัญสำหรับรับดอกเบี้ยพันธบัตรนั้น ๆ หรือมีเครื่องมือหรือวัตถุเช่นว่านั้น เพื่อใช้ในการปลอมหรือแปลง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสามแสนบาท

มาตรา 247  ถ้าการกระทำดังกล่าวในหมวดนี้เป็นการกระทำเกี่ยวกับเงินตรา ไม่ว่าจะเป็นเหรียญกระษาปณ์ ธนบัตรหรือสิ่งอื่นใด ซึ่งรัฐบาลต่างประเทศออกใช้ หรือให้อำนาจให้ออกใช้ หรือเกี่ยวกับพันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ หรือใบสำคัญสำหรับรับดอกเบี้ยพันธบัตรนั้น ผู้กระทำต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ

มาตรา 248  ถ้าผู้กระทำความผิดตามมาตรา 240 มาตรา 241 หรือมาตรา 247 ได้กระทำความผิดตามมาตราอื่นที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้อันเกี่ยวกับสิ่งที่ตนปลอมหรือแปลงนั้นด้วย ให้ลงโทษผู้นั้นตามมาตรา 240 มาตรา 241 หรือมาตรา 247 แต่กระทงเดียว

มาตรา 249  ผู้ใดทำบัตรหรือโลหะธาตุอย่างใด ๆ ให้มีลักษณะและขนาดคล้ายคลึงกับเงินตรา ไม่ว่าจะเป็นเหรียญกระษาปณ์ ธนบัตรหรือสิ่งใด ๆ ซึ่งรัฐบาลออกใช้หรือให้อำนาจให้ออกใช้ หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือใบสำคัญสำหรับรับดอกเบี้ยพันธบัตรนั้น ๆ หรือจำหน่ายบัตรหรือโลหะธาตุเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้าการจำหน่ายบัตรหรือโลหะธาตุดังกล่าวในวรรคแรก เป็นการจำหน่ายโดยการนำออกใช้ดังเช่นสิ่งใด ๆ ที่กล่าวในวรรคแรก ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


เรื่องที่เกี่ยวข้อง