เตือนลูกจ้าง ป่วยบ่อยระวังถูกเลิกจ้างได้

ข่าว
โดย ชาคริตส์ คงหาญ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
เตือนลูกจ้าง ป่วยบ่อยระวังถูกเลิกจ้างได้

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เพจเฟสบุ๊ค กฎหมายแรงงาน ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่า "ลาป่วยบ่อยเลิกจ้างได้" คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ 1836/2561 ลูกจ้างเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน มีหน้าที่บริการลูกค้าของนายจ้าง คอยอำนวยความสะดวก ดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภัยของผู้โดยสารในระหว่างการบินและหน้าที่อื่น ๆ ตามที่จะได้รับมอบหมาย

นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างอ้างเหตุลูกจ้างขาดงานหลายครั้งโดยไม่แจ้งให้นายจ้างทราบล่วงหน้าอย่างสมเหตุสมผล การลาป่วยจำนวนมากหลายวันแสดงว่า ลูกจ้างมีสภาพร่างกายไม่พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ทั้งการลาป่วยบางครั้งลูกจ้างมิได้ป่วยจริง เป็นการลาป่วยเท็จและจงใจละทิ้งหน้าที่ การเลิกจ้างลูกจ้างด้วยเหตุดังกล่าวจึงมิใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม


ดังนั้น การที่นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างด้วยเหตุการหย่อนสมรรถภาพในการทำงานดังกล่าวจึงเป็นการเลิกจ้างที่มีเหตุสมควร มิใช่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

ขอบคุณข้อมูลจาก : เพจเฟสบุ๊ค กฎหมายแรงงาน


เรื่องที่เกี่ยวข้อง