ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รุ่นใหม่ และมารดาประชารัฐ โอนเงินช่วยคนมีลูกคนละ 1.8 แสนบาท

ข่าว
โดย ชาคริตส์ คงหาญ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รุ่นใหม่ และมารดาประชารัฐ โอนเงินช่วยคนมีลูกคนละ 1.8 แสนบาท

ความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับโครงการ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือ “บัตรคนจน” ขณะนี้ทางภาครัฐกำลังจัดเตรียมข้อมูล รายละเอียด หลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อเปิดลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดทั่วประเทศ

ตามข่าวก็คือในช่วงปลายปี 62 หรืออย่างช้าสุดก็ไม่เกินต้นปี 63 ซึ่งภาครัฐยืนยันว่าจะมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นทั้งในส่วนของสิทธิและสวัสดิการต่างๆ รวมถึงหลักเกณฑ์การลงทะเบียน เพื่อให้เกิดการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าแล้วก็เกิดประโยนช์กับผู้มีรายได้น้อยมากที่สุด โดยจะเน้นการช่วยเหลือแบบตรงตัวและก็ตรงจุดมากยิ่งขึ้นตามความต้องการของผู้มีรายได้น้อย หลักๆ 4 ข้อก็คือ


1.การเข้าถึงความจำเป็นขั้นพื้นฐาน 2.พัฒนาอาชีพและการศึกษา 3.การหางานให้ทำ 4.การแก้ปัญหาหนี้สิน ทำให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบซึ่งอาจจะมีการแบ่งความช่วยเหลือเป็นกลุ่มจังหวัดต่างๆ ตามข้อมูลที่จัดเก็บในช่วง 2-3ปีที่ผ่านมา แล้วก็จัดระบการช่วยเหลือให้มันตรงกับพี่น้องประชาชนแต่ละกลุ่มจังหวัด แต่ละพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้น

และอีกนโยบายที่เป็นนโยบายหลักของแกนนำรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาก็คือ “มารดาประชารัฐ” ซึ่งก่อนหน้านี้ทางรัฐมนตรีก็ได้ออกมาเผยว่า..นโยบายมารดาประชารัฐนั้น น่าจะเริ่มต้นได้ในเดือนมกราคม 63 ซึ่งจะเป็นการให้เงินช่วยเหลือสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่มีบุตรตั้งแต่อายุแรกเกิดไปจนถึง 6 ขวบ รวมๆแล้วถ้ามีลูก 1 คนจะได้เงินช่วยเหลือกว่า 1 แสน 8 หมื่นบาท ซึ่งรายละเอียดก็คือ ตั้งครรภ์ได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 3000 บาท ตั้งแต่เดือนที่ 1 ไปจนถึงเดือนที่ 9 เลย 3000 คูณ 9 = 27000 บาท

พอวันคลอดลูกก็ได้รับเงินช่วยเหลือเหมาจ่ายอีก 10000 บาท พอลูกคลอดออกมาก็จะได้รับเงินช่วยเหลือเป็นค่าเลี้ยงดูอีกเดือนละ 2000 บาท ตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงลูกอายุ 6 ขวบ เดือนละ 2000 บาท 1 ปี มี 12 เดือน ก็ได้ปีละ 24000 บาท ปีละ 24000 คูณไป 6 ปี ก็เป็นเงิน 144000 บาท รวมเงินทั้งหมดตั้งแต่ตั้งครรภ์ไปจนถึงลูกอายุ 6 ขวบ ท่านจะได้รับเงินช่วยเหลือ 181000 บาท ต่อลูกหนึ่งคน

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 / รับชมคลิปต้นฉบับ 


เรื่องที่เกี่ยวข้อง