เปิดบันทึก ร.8 พระมหากษัตริย์ ผู้ไม่อยากเป็น King

ประวัติศาสตร์
โดย ปิยะนัย เกตุทอง วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เปิดบันทึก ร.8 พระมหากษัตริย์ ผู้ไม่อยากเป็น King

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระองค์เสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 8 แห่งราชวงศ์จักรี เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2477 ขณะที่มีพระชนมายุเพียง 8 พรรษาและทรงประทับอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ดังนั้น จึงมีการแต่งตั้งคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เพื่อทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินจนกว่าพระองค์จะทรงบรรลุนิติภาวะ

 

 

พระองค์เสด็จนิวัติพระนครครั้งแรกภายหลังทรงราชย์เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481 และครั้งที่สองเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2488 แต่ก่อนกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินกลับไปทรงศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพียง 4 วัน พระองค์ก็ได้เสด็จสวรรคตด้วยทรงต้องพระแสงปืนเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 ณ ห้องพระบรรทม พระที่นั่งบรมพิมาน ภายในพระบรมมหาราชวัง รวมระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติทั้งสิ้น 12 ปี

 

 

หากย้อนไปก่อนพระองค์ท่าจะขึ้นครองราชย์ ขณะที่ หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์มาขอเข้าเฝ้าวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2477 และเดินทางกลับเมืองไทยโดยเรือบิน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2477 สมเด็จย่าได้มีจดหมายไปกราบทูล สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า มีความว่า

เขามาพูดเรื่องรัฐบาลอยากให้นันทเป็นพระเจ้าแผ่นดิน เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลาออกจริงๆ หม่อมฉันก็ได้พูดกับเขาตามที่ได้กราบทูลไป คือการจะรับหรือไม่รับต้องแล้วแต่ใต้ฝ่าพระบาท และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขาก็เข้าใจและทราบดี และจะต่อไปได้พูดกันถึงเรื่องร่างกาย และการศึกษา เขาเห็นว่า รัฐบาลจะไม่มีการขัดข้องในการที่จะอยู่ที่นี่ต่อไป หลวงธำรงฯ ดูท่าทางดีและพูดกันเข้าใจง่าย หม่อมฉันมีความรำคาญอยู่ก็คือ ถ้าทรงรับให้นันทเป็นคิงต่อไป ในเรื่องที่จะต้องยุ่งในการยศ ถ้าจะทรงรับแล้ว หม่อมฉันขอให้รับสั่งถึงการยศอย่าให้ยุ่งมากนัก ขอพยายามทำเป็นคนธรรมดาให้มากที่สุดที่จะมากได้

 

 


นันทได้บอกหลวงธำรงฯ ว่าไม่อยากเป็นคิงเพราะ 

1.เป็นเด็ก

2.ไม่รู้จักอะไร

3.ขี้เกียจ

4.พระเก้าอี้ (นันทเรียกว่าโทรน) สูงนักแล้วนันทก็เป็นคนหลุกหลิก เดี๋ยวจะตกลงไป พระยาพหลฯ ก็จะดุเอา

5.เวลาไปไหนต้องกางร่ม ทำให้ไม่ได้แดด

6.เวลาจะเดินไปไหนก็มีคนเกะกะ ทั้งข้างหน้าข้างหลัง วิ่งไม่ได้ 

ข้อเหล่านี้นันทคิดขึ้นเองทั้งหมดทั้งนั้น เมื่อทราบว่าหลวงธำรงจะมา

 

 

อ้างอิงข้อมูลจาก - หนังสือ เจ้านายเล็กๆยุวกษัตริย์ , th.wikipedia.org