พระคาถาปัดเป่าภัย จาก หลวงพ่อเดิม และ หลวงพ่อปาน

ศาสนา
โดย ปิยะนัย เกตุทอง วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
พระคาถาปัดเป่าภัย จาก หลวงพ่อเดิม และ หลวงพ่อปาน

คาถาปัญจเทพอาวุธ

สักกัสสะ วชิราวุทธัง เวสสุวัณณัสสะ คทาวุธัง ยัมมะนัสสะ นัยยะนาวุทธัง อะฬะวะกัสสะ ทุสาวุทธัง นะรายัสสะ จักราวุทธัง ปัญจะอาวุทธานัง เอเตสังอานุภาเวนะ ปัญจะอาวุทธานัง ภัคคะภัคคา วิจุณณัง วิจุณณา โลมังมาเมนะ พุสสันติ (บางตำราว่า ผุสสันติ) คัจฉะอะมุมหิ โอกาเสติ ถาหิ

เป็นคาถาใช้เสกมีดหมอก็ได้ หรือจะสวดแล้วตั้งจิตให้เกิดอาวุธทั้ง๕ซึ่งเทพาวุธที่มีอานุภาพมากปัจจุบันหาคนทราบน้อยมากส่วนใหญ่อาวุธจะมีเพียง๔บ้าง๓บ้าง ผู้ที่เป็นเจ้าของคาถานี้คือหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพ คาถานี้ศักดิ์สิทธิ์มากแม้นจารเป็นอักขระใส่ผ้าก็ป้องกันแล้วยังเป็นแคล้วคลาดอีกด้วย​

 

 

(หลวงพ่อเดิม)

อาวุธ ๕ในที่นี้หมายถึง พระคาถาอาวุธ ๕ ประการ มีอยู่ ๒ สาย คือ สายของหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์ และ สายของหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค จ.พระนครศรีอยุธยา

(อาวุธในพระคาถาอาวุธ ๕ ประการ ทางสายหลวงพ่อเดิม มีดังนี้)
๑.สักกัสสะ วะชิราวุธัง คือ วชิราวุธ ของ พระอินทร์
๒.ยะมะนัสสะ นะยะนาวุธัง คือ นัยน์ตา ของ พระยายม
๓.เวสสุวัณณัสสะ คะทาวุธัง คือ กระบอง ของ ท้าวเวสสุวรรณ
๔.นารายะสะ จักกราวุธัง คือ จักร ของ พระนารายณ์
๕.อาฬะวะกัสสะ ทุสาวุธัง คือ บ่วงบาศ ของ ท้าวอาฬวกยักษ์

(อาวุธในพระคาถาอาวุธ๕ ประการ ทางสายหลวงพ่อปาน มีดังนี้)
๑.สักกัสสะ วะชิราวุธัง คือ วชิราวุธ ของ พระอินทร์
๒.ยะมะนะสะ นะยะนาวุธัง คือ นัยน์ตา ของ พระยายม
๓.เวสสุวัณณัสสะ คะทาวุธัง คือ กระบอง ของ ท้าวเวสสุวรรณ
๔.อาฬะวะกัสสะ ภูสาวุธัง คื ผ้าแดง ของ ท้าวอาฬวกยักษ์
๕.พุทธัสสะ ธัมมะจักกราวุธัง คือ พระธรรม ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ของ พระพุทธเจ้า

นะโมสามจบ
"สักกัสสะวชิราวุทธัง เวสสุวันนะสะคะธาวุทธัง อาฬาวะกะสะธุสาวุทธัง
ยะมะสะนัยนาวุทธัง นารายยะสะจักกะราวุทธัง ปัญจอาวุทธานัง เอเตสังอานุภาเวนะ
ปัญจะอาวุธธานังภัคคะภัคขา วิจุณนัง วิจุณาโลมังมาเมนะ พุทธะสันติ คัจฉะอะมุมหิ
โอกาเสติฐาหิ

ซึ่งพระคาถานี้รวมอาวุธห้าประการที่ถือว่ามีอิทธิฤทธิ์คือ
๑. วชิราวุธ..อาวุธประจำกายพระอินทร์ที่ปราบมารร้ายและอสูร
๒. ไม้เท้า...(กระบอง)ที่ยันกายขององค์ท้าวเวสสุวรรณ อันเป็นเจ้าแห่งภูตผีทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นผีอะไรต้องเกรงกลัวท่านท้าวเวสสุวรรณทั้งนั้น
๓. ผ้าแดง...ของอาฬาวะกะยักษ์ ที่พ่ายแพ้แก่บารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผ้าแดงนี้เป็นอาวุธที่ร้ายแรงตามที่โบราณกล่าวว่าถ้าผ้าผืนนี้ตกลงบนพื้นพิภพแห่งใดจะไหม้เป็นจุณและปลูกอะไรไม่ขึ้นจนตลอดกาล
๔. นัยเนตร...ของท่านพญายมราช ที่เพ่งแล้วภูตผีทั้งหลายจะมอดไหม้ไปเป็นจุลมหาจุล…
๕. กงจักร...ของพระนารายณ์ ตามลัทธิพราหมณ์ถือว่ากงจักรสุทรรศน์ของพระนารายณ์นี้ปราบได้ทั้งสวรรค์ อสูร และใต้บาดาล มีอิทธิฤทธิ์มากมายเหลือคณานับ…

 

 

(หลวงพ่อปาน)


คาถาเทพอาวุธ

สัพเพเทวาปิสาเจวะ อะฬะวะกาทะโยปิจะ ขันคังตาละปัตตัง
ทิสะวา สัพเพยักขาปะลายันติ สักกัสสะวะชิราวุธัง ยะมะราชา
นะยะนาวุธัง อาฬะวะกัสสะทุสาวุธัง นารายัสสะ จักราวุธัง
เวสสุวัณณัสสะ คะทาวุธัง ปัญจะอาวุธา ติกขะตะราโลเก
ปาตุระโหคะตาสัพเพ อิเม ทิสะวา สัพเพ ยักขาปะลายันติ

ใช้คู่กับมีดหมอหรือมหาศาสตราวุธ สำนักไหนก็ได้ แช่ลงขันนำมนต์ แก้คนถูกผีเข้า คุณไสย ได้สารพัด ดีนักแล

เมื่อเราสวดจึงเท่ากับว่าได้อัญเชิญความศักดิ์สิทธิ์ของอาวุธทั้ง๕ ประการ ด้วยอำนาจอาคม และไสยวิธี มาสถิตในมีดหมอหรือพระขรรค์ของเรา ก็ย่อมวางใจได้ว่า ต้องทรงอำนาจในทางปราบมารร้าย ภูตผีปีศาจอำนาจฝ่ายต่ำ การกระทำย่ำยี และป้องกันอันตรายจากมนุษย์และสัตว์โลกได้อีกด้วย หลวงปู่ขวัญ วัดบ้านไร่ พิจิตร ได้มาจากหลวงพ่อเดิมท่านว่าใช้เสกมีดหมอ พระขรรค์ หรือแม้แต่ท่องธรรมดา ก็ปัดเป่าภูติผี ปีศาจ ร้าย คุณไสยไปได้

 

 

เพื่อเผยแผ่กิตติคุณเป็นสังฆบูชา


เรื่องที่เกี่ยวข้อง