หลวงพ่อจรัญ แนะนำ คาถาสั้นๆ ภาวนาทุกวัน พลิกชีวิตราวปาฏิหาริย์

ศาสนา
โดย ปิยะนัย เกตุทอง วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
หลวงพ่อจรัญ แนะนำ คาถาสั้นๆ ภาวนาทุกวัน พลิกชีวิตราวปาฏิหาริย์

“อุ อา กะ สะ”

หรือ “คาถาหัวใจเศรษฐี” เป็นพระคาถาอีกบทหนึ่งที่หลวงพ่อมักจะนำมาสอนลูกศิษย์ของท่าน ท่านจะสอนอย่างมีหลักการและเหตุผล สอนให้มีสติปัญญา พิจารณาหลักธรรมสำคัญที่แฝงอยู่ในหัวใจของคาถาเหล่านั้น

ยกตัวอย่างเช่น หลวงพ่อท่านสอน คาถาเมตตามหานิยม เช่น “เมตตา คุณณังฯ หรือบทเมตตัญฯ” ท่านก็จะอรรถาธิบาย ให้ฟัง พร้อมทั้งสอนให้ลูกศิษย์รู้จักการมีเมตตา ทั้งต่อตนเอง แล้วกับผู้อื่น รู้จักอโหสิกรรม ให้อภัยแก่ศัตรู จนเกิดเมตตาขึ้นในจิตใจของตนเองจริงๆ แล้วจึงแผ่เมตตาออกไป จึงจะได้ผล หลวงพ่อจะสอนเสมอว่า “เรามีเมตตาต่อผู้อื่น ผู้อื่นก็จะเมตตาต่อเรา” เป็นหลักสำคัญการสอนคาถาบทเมตตามหานิยมของหลวงพ่อ

ในเรื่องของคาถา “หัวใจเศรษฐี” นี้ก็เช่นกัน หลวงพ่อจะสอนให้ท่อง หัวใจของพระคาถา ๔ คำ คือ “อุ อา กะ สะ” ซึ่งเป็นหัวใจของหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 

 

“อุ” คือ อุปฐานสัมปทา ให้ขยันทำมาหากิน
“อา” คือ อารักขสัมปทา รู้จักอดออม รักษาทรัพย์ที่หามาได้
“กะ” คือ กัลยาณมิตตา รู้จักคบเพื่อนที่ดี มีปัญญา
“สะ” คือ สมชีวิตตา ดำเนินชีวิตอยู่ในศีลธรรม เข้าใจใช้จ่ายทรัพย์ที่หามาได้ของตน

หลวงพ่อจะสอนให้ท่องพระถาคา เพื่อให้เกิดสติ ระลึกถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ใน ๔ ข้อนี้ ซึ่งถ้าผู้ใดหมั่นท่องพระคาถา จนเกิดสติเตือนใจ สามารถดำเนินชีวิตตามหลัก “หัวใจเศรษฐี” นี้แล้วล่ะก็จะเกิดอานิสงส์ ส่งผลให้เกิดความร่ำรวย ความมั่งมีศรีสุข

“หัวใจเศรษฐี คือคำศัพท์ ตัวต้นของศัพท์ คือ อุ อา กะ สะ มาเรียงกัน ท่านว่า ใครภาวนาอยู่เสมอแล้ว รวยทุกคน แต่อย่าพึ่งเข้าใจผิดคิดว่า เมื่อภาวนาคาถานี้แล้ว ไม่ต้องทำมาหากินอะไรกันเลย นั่งหลับหูหลับตา นั่งภาวนา อุ อา กะ สะ เงินทองก็จะไหลมาเทมา ถ้าเข้าใจอย่างนี้ ก็นับว่าเป็นกรรมของคนนั้น เพราะแทนที่จะเป็นเศรษฐี ก็จะกลับกลายเป็นคนยากจนไปเลย ความจริงท่านแนะให้ภาวนาเช่นนั้น จุดประสงค์ก็เพื่อให้ลงมือปฏิบัติตามหลักธรรมทั้งสี่ประการนั้นอย่างจริงจัง จนกว่าจะบรรลุผลสมความมุ่งหมาย

 

 


เมื่อท่านได้ทำความเข้าใจเช่นนี้แล้ว ก็ขอให้ท่านลองนำหัวใจเศรษฐีนี้ไปภาวนาดูบ้าง รับรองว่า รวยแน่ๆ”

#พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)

#ธานินท์ #น.สุภาการ

 

 

ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจากเฟซบุ๊ก วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี


เรื่องที่เกี่ยวข้อง