วันนี้ วันพระ กรวดน้ำให้ เทวดาประจำตัว ชีวิตเจริญรุ่งเรือง

ศาสนา
โดย ปิยะนัย เกตุทอง วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
วันนี้ วันพระ กรวดน้ำให้ เทวดาประจำตัว ชีวิตเจริญรุ่งเรือง

วันนี้วันพระ "บทกรวดน้ำ" ให้แก่เทวดาประจำตัว สวดลดกรรม เสริมดวง บุญบารมี ชีวิตเจริญก้าวหน้า

การอุทิศบุญ

การอุทิศบุญก็คือ การเชื่อมบุญที่ได้ทำไปแล้วไปถึงผู้ที่เราต้องการจะส่งบุญให้ ซึ่งไม่ใช่พิธีการทางไสยศาสตร์หรือเรื่องราวที่สลับซับซ้อนใด ๆ เปรียบเสมือนเราจุดไฟต่อเทียนขึ้นมาเล่มหนึ่งแล้วเราก็ส่งไฟต่อเทียนไปให้อีกเล่มหนึ่งฉันใดฉันนั้น ซึ่งวิธีการอุทิศบุญก็คือการตั้งจิตให้สงบแล้วภาวนาอธิษฐานส่งผลบุญที่ได้ทำนี้ไปให้เขา

 

 

 

การกรวดน้ำอุทิศบุญให้

เมื่อเราได้ทำบุญส่งไปให้เขาแล้ว ควรจะ กรวดน้ำแผ่เมตตา ด้วยเพราะจะทำให้การอโหสิกรรมนั้นเร็วขึ้น ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำว่า หลังจากสร้างบุญ ควรมีการกรวดน้ำทำบุญแผ่เมตตาไปให้ทุกครั้ง และควรทำในวันนั้นเลย ซึ่งส่วนมากคนที่ไปทำบุญตามวัดหรือสถานที่ที่เราได้สร้างบุญไว้แล้วต่างๆ มักจะมีที่กรวดน้ำอยู่แล้วก็ควรกรวดน้ำส่งบุญให้ทันที แต่หากท่านที่ลืมหรือติดขัดอะไรก็ขอให้กลับมาทำที่บ้านก็ได้

 

 

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงที่รักษาตัวข้าพเจ้า 
ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข (ให้เริ่มเทน้ำลงบนพื้นดิน) 
ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไปกับ พระแม่ธรณี พระแม่คงคา โปรดมาเป็นทิพย์พยาน 
ขออานิสงค์ผลบุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้า ชื่อ……………สกุล……………. ได้กระทำในวันนี้ ทั้งหมด ทั้งปวง 

 

 

 


ข้าพเจ้าขออุทิศให้กับเทวดาทั้งหลายทั้ง ปวงของข้าพเจ้า 
อยู่ ณ ปัจจุบันนี้ ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์……………………… (เรื่องที่ประสบปัญหา) 
ไม่ว่าท่านจะมาจาก ชาติใด ภพใด ก็ตาม ทั้งระลึกได้ก็ดีและระลึกไม่ได้ก็ดี 
ไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใด ขอให้ท่านจงมารับกุศล ที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้ 
โดยมาให้ถึงจุดหมาย อย่าแวะ อย่าเวียนที่ใด 

 

 

ให้กุศลถึงทั่ว ทุกท่าน ทุกตัว ทุกตน ทุกภพ ทุกภูมิ
ขออานิสงค์ผลบุญดังกล่าวนี้โปรดกลายเป็นโภคทรัพย์ 
ตามที่ท่านปรารถนาทุกประการตั้งแต่บัดนี้ 
เวลานี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ

 


เรื่องที่เกี่ยวข้อง