พระคาถาพระเจ้าหมื่นพระองค์ กันโจรภัย อันตรายทั้งปวง

ศาสนา
โดย ศักดิ์ศรี บุญรังศรี วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2562
พระคาถาพระเจ้าหมื่นพระองค์ กันโจรภัย อันตรายทั้งปวง

"ศาสตร์แห่งมนตราและคาถาอาคม" เป็นศาสตร์ที่อยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนาน นับตั้งแต่อดีตโบราณ ไว้ว่าจะเป็นยุคที่นักรบต้องออกรบกับศัตรู ต้องมีวิชาคุ้มตัว คงกระพันชาตรี และแม้แต่ในวรรณคดี ยังแฝงไปด้วยเรื่องคาถามนตรา ไม่ว่าจะทางเสน่ห์ เมตตา หรืออื่นๆ

 

พระพุทธเจ้า

 

คาถาอาคมในแต่ละบท อาจใช้ได้ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับว่าครูบาอาจารย์ท่านได้กำหนด ประสิทธิให้ใช้เกี่ยวกับเรื่องอะไร บางบทใช้ครอบคลุม ๑๐๘ แต่บางบท อาจใช้ได้เฉพาะอย่าง เช่น คาถาไล่ผี ปราบผี หรือทำน้ำมนต์ และอื่นๆอีกมากมาย เป็นที่เรียนรู้กันไม่จบสิ้น แต่สิ่งเหล่านี้ มักเป็นทางออก ที่คอยช่วยเหลือเราอยู่เสมอ

 

พระพุทธเจ้า

 

พระคาถาพระเจ้าหมื่นพระองค์ 
สุนะยะโถ พุทธะ พุทธา พุทเธ พุทโธ พุทธัง พุทธะ ธัมมะ ธัมมา ธัมเม ธัมโม ธัมมัง ธัมมะ สังฆะ สังฆา สังเฆ สังโฆ สังฆัง สังฆะ สุนทะวา เรสัตโถนัง กุสลาธัมมา 
อกุสลาธัมมา อัพยากะตา ธัมมา นะโมพุทธายะ ยะธาพุทโมนะ มะอะอุ อุอะมะ อิสวาสุ สุสวาอิ นะมะนะอะ นอกอนะกอ กอออนออะ นะอะกะอัง

 

พระพุทธเจ้า

 

พระพุทธเจ้า

 


พระคาถาบทนี้ พระพทุธเจ้าหมื่นพระองค์ จึงให้พระอานนท์ องค์พระอรหันต์เจ้าทั้ง ๕๘ พระองค์ และพระอาจารย์เจ้าทั้ง ๒๑ พระองค์ มาแต่งอุปเทห์ไว้ให้ทานแก่คนทั้งหลายอันเกิดมาในพระศาสนาภายภาคหน้า พระคาถานี้พรหมราชาบตตนล้ำเลิศเกิดก่อนพระคาถาทั้งปวง ถ้าผู้ใดพบพระคาถานี้แล้ว ผู้นั้นยิ่งกว่าคนทั้งหลาย ถ้าได้ภาวนาได้อานิสงส์ ๑๘ กัป  ผู้ใดได้ภาวนาเมื่อเข้านอน ๓-๗ คาบ สารพัดกันโจรโจรภัย อัคคีภัย อันตรายทั้งปวง ถ้าได้ภาวนาเมื่อเที่ยงคืน ๓ ที เมื่อรุ่ง ๓ ที เป็นสวัสดิมงคลแก่ผู้นั้นเมื่อเข้านอนบ่ายหน้าไปสู่ทิศบูรพาผู้นั้นย่อมสุขเกษมมากกว่าคนทั้งปวงแล

 

พระพุทธเจ้า

 

พระพุทธเจ้า

 

ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของภาพ เจ้าของบทความ และที่มาเนื้อหาข้อมูล

หนังสือ ปฐมบทแห่งมนตราและอาคม นิตยสารอุณมิลิต

www.ounamilit.com

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทาน