ตำนานตาลขด กฤษดาภินิหาร องค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ประวัติศาสตร์
โดย เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ตำนานตาลขด กฤษดาภินิหาร องค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

สมเด็จพระเจ้าตากสิน นับเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการสูงส่ง มาตั้งแต่แรกกำหนด และเมื่อครั้งตั้งกองทัพกู้ชาติให้แผ่นดินไทยเป็นปึกแผ่น มีอิสระจากพม่าไม่ตกเป็นข้าทาสของผู้ใดนั้น พระองค์ก็ได้ทรงแสดงบุญญานุภาพหลายครั้งหลายคราด้วยกัน ในแต่ล่ะครั้งก็ยิ่งสร้างความเชื่อมั่นเป็นขวัญกำลังใจให้แก่กองทัพกู้ชาติ เพราะเกิดจิตใจฮึกเหิมว่าผู้นำคือพระยาตากนั้นมากด้วยบุญญาธิการย่อมสามารถนำพากองทัพไปสู่ชัยชนะ ความหวังที่จะกู้ชาติกู้แผ่นดินนั้นไม่เกินความเป็นจริง ย่อมสำเร็จลุล่วงด้วยบุญญาธิการของพระเจ้าตากเป็นแม่นมั่น

 

 

 

หนึ่งในตำนานแห่งการสร้างปาฏิหาริย์ของสมเด็จพระเจ้าตากสิน จากหลายๆ ตำนานที่ยังกล่าวขวัญกันอยู่คือ เหตุการณ์ที่วัดป่าประดู่ จังหวัดระยองอันเป็นปาฏิหาริย์ที่มาของต้นตาลขด แม้ในปัจจุบันต้นตาลขดจะไม่อยู่เสียแล้ว แต่ก็ยังคงเป็นที่ศรัทธาของชาวบ้าน ที่น่าเสียดายคือชาวบ้านรุ่นหลังๆ เริ่มไม่รู้จักที่มาของของตำนานต้นตาลขด ไม่เหมือนรุ่นปู่รุ่นย่าที่รู้ว่าตำนานตาลขดนั้นมาจากกฤษดาภินิหารของสมเด็จพระเจ้าตากสินครั้งเมื่อพระองค์ได้ประกาศแสนยานุภาพภายในเมืองระยอง

 

 

ดังนั้นจึงขอยกเอาตำนานเรื่องราวของต้นตาลขดมาไว้ ณ ที่นี้เพื่อเป็นสักขีพยานแห่งกฤษดาภินิหารแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อีกทั้งยังเป็นการจารึกตำนานตาลขดแห่งเมืองระยองไว้ไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา

 

 

เหตุการณ์ที่มาของต้นตาลขด วัดป่าประดู่นั้นเริ่มจากการที่พระยาตากได้ยกกองทัพผ่านเมืองฉะเชิงเทรา ชลบุรี แล้วจึงเดินทางต่อไปยังบ้านนาเกลือ แขวงเมืองบางละมุง เมื่อถึงเมืองระยอง เจ้าเมืองระยองซึ่งได้ยินกิตติศัพท์ของพระยาตากก็ย่อมอ่อนน้อมเชิญให้เข้าเมือง นับตั้งแต่ได้ถอนตัวออกจากการป้องกันพระนครนั้น ภายในเวลาไม่ถึงเดือน ก็สามารถยึดเมืองระยองเป็นที่มั่นได้ ย่อมแสดงให้เห็นถึงความสามารถและศักยภาพที่มีเหนือกว่าชุมนุมอื่นๆ ในการกอบกู้กรุงศรีอยุธยา

 

 


การประกาศยึดเมืองระยองได้กระทำกลางทุ่งนาและไพร่พลจำนวนมาก พระยาตากได้ประทับ ณ บริเวณวัดลุ่มมหาชัยชุมพลและได้ประกาศแสดงแสนยานุภาพ แล้วเกิดพายุหมุนจนทำให้ต้นตาลต้นหนึ่งหมุนเป็นเกลียว เมื่อพายุหมุนหยุดแล้ว ต้นตาลที่หมุนจึงขดเป็นวงไม่คลายตัว ปัจจุบันต้นตาลนั้นยังอยู่หน้าวัดประดู่ชาวบ้านเรียกกันว่า ตาลขด

 

 

หลังจากนั้น  บรรดาแม่ทัพนายกองที่สวามิภักดิ์ ต่างพร้อมใจกันยกพระยาตากขึ้นเป็นผู้นำขบวนการกอบกู้แผ่นดิน และเรียกพระยาตากว่า เจ้าตาก นับตั้งแต่นั้นมา ถึงแม้จะเป็นเสมือนผู้ละเมิดกฎหมายบ้านเมือง แต่เจ้าตากก็ระวังตนมิได้คิดตั้งตัวเป็นกบฏ ให้เรียกคำสั่งว่าพระประศาสน์อย่างเจ้าเมืองเอกเท่านั้น

 

 

ขอบคุณภาพจาก : ละคร หนึ่งด้าวฟ้าเดียว ช่อง 3

 


เรื่องที่เกี่ยวข้อง