เมนูผักสุขภาพ ครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา

ศาสนา
โดย ศักดิ์ศรี บุญรังศรี วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562
เมนูผักสุขภาพ ครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา

"ครูบาศรีวิชัย" หรือ "นักบุญแห่งแผ่นดินล้านนา" เป็นผู้มีศีลาจารวัตรที่งดงามและเคร่งครัด

ท่านงดการเสพหมาก เมี่ยง และบุหรี่ โดยสิ้นเชิง

ครูบาศรีวิชัยงดฉันเนื้อสัตว์ตั้งแต่เมื่ออายุได้ ๒๖ ปี และฉันอาหารเพียงมื้อเดียว ซึ่งมักจะเป็นผักต้มใส่เกลือกับพริกไทย บางครั้งก็ไม่ฉันข้าวตลอด ๕ เดือน นอกจากนี้ท่านยังงดฉันผักตามวันทั้ง ๗ คือ

 

ครูบาศรีวิชัย

 

ครูบาศรีวิชัย

 

วันอาทิตย์ - ไม่ฉันฟักแฟง

วันจันทร์ - ไม่ฉันแตงโมและแตงกวา

วันอังคาร - ไม่ฉันมะเขือ

วันพุธ - ไม่ฉันใบแมงลัก

 

ครูบาศรีวิชัย

 

 

วันพฤหัสบดี - ไม่ฉันกล้วย

วันศุกร์ - ไม่ฉันผักเทา

วันเสาร์ - ไม่ฉันใบบอน

 

ครูบาศรีวิชัย

 


นอกจากนี้ ผักที่ครูบาศรีวิชัยจะไม่ฉันเลยก็คือ ผักบุ้ง ผักปลอด ผักเปลว ผักหมากขี้กา ผักจิก และผักเฮือด-ผักฮี้ (ใบไม้เลียบอ่อน) โดยท่านให้เหตุผลว่า

"ถ้าพระภิกษุสามเณรรูปใดงดผักเหล่านี้ได้ การบำเพ็ญกรรมฐานจะเจริญก้าวหน้า ผิวพรรณจะเปล่งปลั่ง ธาตุทั้งสี่จะเป็นปกติ ส่วนชาวบ้านถ้างดเว้นแล้วก็จะทำให้การถือคาถาอาคมดีนัก"

 

ครูบาศรีวิชัย

 

ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของภาพ เจ้าของบทความ และที่มาเนื้อหาข้อมูลมา ณ ที่นี้

 www.luangpumun.org

www.rakpratat.com

เพื่อเผยแผ่บารมีเป็นสังฆบูชา และเทิดทูนเกียรติคุณครูบาอาจารย์

 


เรื่องที่เกี่ยวข้อง