พระคาถาหนีเคราะห์กรรม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

ศาสนา
โดย ศักดิ์ศรี บุญรังศรี วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562
พระคาถาหนีเคราะห์กรรม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

พระคาถาหนีเคราะห์กรรม โดยหลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง อุทัยธานี

นะโม (๓จบ)

(คาถาบารมี ๓๐ ทัศ)

อิติปารมิตาติงสา อิติสัพพัญญูมาคตา
อิติโพธิมนุปปัตโต อิติปิโส จะเตนะโม

 

หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

 

พระบารมี 30 ทัศ

 

(คาถามงกุฎพระพุทธเจ้า)

อิติปิโสวิเสเสอิ อิเสเสพุทธะนาเมอิ
อิเมนาพุทธะตังโสอิ อิโสตังพุทธะปิติอิ
พุทธะมะอะอุ ทุกขัง อนัตตา สัมปจิตฉามิ
(ว่า ๓ จบ)

 

หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

 

มงกุฎพระพุทธเจ้า

 


แล้วนึกถึงพระ อธิษฐานว่า ขอเคราะห์กรรม
ทั้งหลายจงอย่าตามเราทัน ทำเป็นน้ำมนต์อาบ
ด้วยก็ได้ แล้วก็อธิษฐานเหมือนกัน ต่อด้วยว่า
ขอความเป็นอัปมงคลทั้งหลาย จงถูกล้างหายไป

 

หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

 

คาถานี้หลวงพ่อฤาษีฯให้ไว้กับหลวงพ่อมนัส
ที่จันทบุรีเมื่อประมาณ ๓๐ ปีก่อน เป็นคาถา
เฉพาะบุคคล ตอนนี้เป็นสาธารณะแล้ว

 

หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

 

ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของภาพ เจ้าของบทความ และที่มาเนื้อหาข้อมูล

องค์สมเด็จพระพุทธสิกขีทศพล

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทาน

 


เรื่องที่เกี่ยวข้อง