บทสวด คาถาเสี่ยงโชค เรียกทรัพย์

ศาสนา
โดย ปิยะนัย เกตุทอง วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
บทสวด คาถาเสี่ยงโชค เรียกทรัพย์

วันนี้เราจะนำบทสวดมนต์ที่เรียกว่า คาถาเสี่ยงโชค เพือเอาไปสวดก่อนหวยออกมาให้ได้สวดกัน

บทคาถาเสี่ยงโชค

ตั้งนโม 3 จบ

อินทะยะสัง เทวะยะสัง
พรหมะยะสัง มหาพรหมะยะสัง
อิสียะสัง มะหาอิสียะสัง
มุนียะสัง มะหามุนียะสัง
ปุริสะยะสัง มะหาปุริสะยะสัง
จักกะวัตติยะสัง มะหาจักกะวัตติยะสัง
พุทธะยะสัง ปัจเจกะพุทธะยะสัง อะระหันตะยะสัง

 

 

 

สัพพะสิทธิวิชชา จะระณะยะสัง
สัพพะโลกา ธิปะติญาณะยะสัง
สัพพะโลกะ จะริยะญาณะยะสัง
เอเตนะ ยะเสนะ
เอเตนะ สัจจะวะจะเนนะ

 

 

มะมะสุวัตถิ โหตุ มัยหัง สวาหายะ
นะโม พุทธัสสะ นะโม ธัมมัสสะ นะโม สังฆัสสะ
เสยยะถีทัง หุรูหุรู สวาหายะฯ

 

 

คาถาโชคลาภ
เป็นคาถาที่ใช้สวดภาวนาเพื่อให้เกิดโชคลาภแบบฟลุ้คๆขึ้นมาได้
เอามาเสกกับน้ำแล้วแตะหน้าผาก

โพธิ มะหิสะกะ
อิถิพุนะ อิถิสัตโต อิถีวาโย
เอหิ มะ มะ นะกาโร โหติ สัมภะโว

 

 

 


คาถาโชคลาภ
ใช้ภาวนากับกระเป๋าสตางค์ จะทำให้ไม่ขัดสน

นะโมพุทธายะ
นะมะ พะทะ จะ ภะ กะ สะ นะ อุ อุ นะ
เตชะสุเนนะ มะภูจะนาวิเวอิตินะยะปะรังยุตเต

 

 

อย่าลืมเอาไปสวดมนต์ก่อนจะเสี่ยงโชคกันนะครับ


เรื่องที่เกี่ยวข้อง