เงินเดือนประจำ ข้าราชการการเมือง ประเทศไทย

ข่าว
โดย ปิยะนัย เกตุทอง วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เงินเดือนประจำ ข้าราชการการเมือง ประเทศไทย

นอกจาก สส. แล้ว ในรัฐสภา ก็ยังมีตำแหน่งสำคัญๆ อีกจำนวนมาก และบอกเลยว่างานการเมืองนั้นไม่ใช่สบายๆ อย่างที่หลายๆคนเข้าใจ ว่าแค่นั่งกินนอนกินพูดนิดหน่อย แต่แท้จริงแล้ว พวกเขางานมากมาย มีความเครียดที่ต้องแบกรับเต็มไปหมด เราไปดูกันว่างานหนักอึ้งแบบนี้ อัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการการเมือง จะได้รับเท่าไหร่กันบ้าง

 

 

- ประธานสภาผู้แทนราษฎร

เงินเดือนประจำแหน่ง 75,590 บาท/เดือน
เงินเพิ่ม 50,000 บาท/เดือน

- ประธานวุฒิสภา

เงินเดือนประจำแหน่ง 74,420 บาท
เงินเพิ่ม 45,500 บาท

- รองประธานสภาผู้แทนราษฎร

เงินเดือนประจำแหน่ง 73,240 บาท
เงินเพิ่ม 42,500 บาท

- รองประธานวุฒิสภา

เงินเดือนประจำตำแหน่ง 73,240 บาท
เงินเพิ่ม 42,500 บาท

 

 


- ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

เงินเดือนประจำตำแหน่ง 73,240 บาท
เงินเพิ่ม 42,500 บาท

- สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

เงินเดือนประจำตำแหน่ง 71,230 บาท
เงินเพิ่ม 42,330 บาท

- สมาชิกวุฒิสภา

เงินเดือนประจำตำแหน่ง 71,230 บาท
เงินเพิ่ม 42,330 บาท

 

 

อ้างอิงข้อมูลจาก - เอกสารสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสภาผู้แทนราฎร 2556


เรื่องที่เกี่ยวข้อง