รวมพระคาถา ครูบาบุญชุ่ม เงินหมื่นแสนล้าน แคล้วคลาดพ้นภัย

ศาสนา
โดย ปิยะนัย เกตุทอง วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
รวมพระคาถา ครูบาบุญชุ่ม เงินหมื่นแสนล้าน แคล้วคลาดพ้นภัย

พระครูบาบุญชุ่ม ในปี 2517 ได้เข้ามาเป็นเด็กวัด ที่วัดบ้านด้าย จนปี 2519 ท่านได้บวชเรียนตามปณิธานที่ตั้งไว้ตั้งแต่เยาว์วัย โดยได้บรรพชาเป็นสามเณรที่ วัดศรีบุญยืน ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยมีพระครูหิรัญเขตคณารักษ์ วัดศรีบุญเรือง อำเภอแม่จัน เจ้าคณะอำเภอเชียงแสนเป็นพระอุปัชฌาย์ จนต่อมาได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อปี 2529 และได้จาริกไปตามที่ต่างๆ มากมาย ทั้งภาคเหนือของไทย พม่า เนปาล อินเดีย ภูฏาน ฯลฯ

พระครูบาบุญชุ่ม เป็นที่เคารพนับถือของประชาชนชาวไทยในแถบภาคเหนือ ประเทศลาว ประเทศพม่า รวมไปถึงสมาชิกพระราชวงศ์ภูฏานด้วย

 

 

"คาถา 5 คาถาครูบาบุญชุ่ม"

-มนต์คาถาเงินหมื่นล้าน แสนล้าน พันล้าน (ไม่จน)

"โอมนะโมพุทธายะ นะ มะ พะ ธะ ยะ นะ มะ อะ อุ นะโมพุทธายะ เกสุสุวัง สะสะยายันตัง สังเก นะรันยายะเป"

 

 

-คาถาลอดช่อง 

"เกสุสุวัง เกสุสุวัง เกสุสุวัง"

-คาถาแคล้วคลาด 

"นะ มะ อะ อุ นะโมพุทธายะ นะ มะ พะ ธะ ยะ นะชาลิติ"

 

 


-คาถาครอบจักรวาล 

"เกสุสุวัง สะสะยายันตัง สังเก นะรันยายะเป เกสุสุวัง สะสะยายันตัง สังเก นะรันยายะปิ"

 

 

-คาถาป้องกันสารพิษ ป้องกันภัยอันตรายทุกอย่าง 

"ทะสะขะ สะมังวิสาตุ ทะสะขะ สะมังวิสาตุ ทะสะขะ สมังวิสาตุ"

 

 


เรื่องที่เกี่ยวข้อง