กฎมณเฑียรบาล ห้ามโลหิตสามัญชนตกในวังหลวง

ประวัติศาสตร์
โดย เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
กฎมณเฑียรบาล ห้ามโลหิตสามัญชนตกในวังหลวง

ปัจจุบันในรั้ววังยังมีกฎมณเฑียรบาลที่น่าสนใจอยู่หลายข้อ ซึ่งที่จะขอยกมานี้จะเกี่ยวข้องกับ การเกิดและการตายภายในพระบรมหาราชวัง ซึ่งกฏมณเฑียรบาลนี้ยังคงมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน คือห้ามมิให้ผู้ใดมาเกิดภายในพระบรมหาราชวัง ยกเว้นพระราชโอรส-ธิดาของพระเจ้าอยู่หัวเท่านั้น และห้ามมิให้ผู้ใดตายในพระบรมมหาราชวัง ยกเว้นพระเจ้าอยู่หัว พระมเหสีและพระราชโอรส-ธิดาโดยไม่มีข้อยกเว้นสำหรับผู้ใดทั้งนั้น

 

 

เพราะถือว่าพระบรมมหาราชวังเป็นเขตพระราชฐานที่บูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทรงสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับ มีการทำพิธีอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพยาดาต่างๆเข้ามาสิงสถิตภายในพระบรมหาราชวัง เสมือนราชองครักษ์ที่คอยปกปักรักษาถวายความปลอดภัยองค์สมมุติเทพ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการเกิดหรือการตายก็ล้วนแต่เป็นสาเหตุให้มีโลหิตตกต้องพระบรมมหาราชวัง

 


เมื่อเป็นเช่นนี้ในอดีตเจ้าพนักงาน ข้าหลวงฝ่ายในหากท้องได้ ๕ เดือนแล้วจะต้องทูลลาออกจากวังหลวงทันที หรือหากพบว่าป่วยหนัก ชราภาพมากก็จะต้องทูลลาออกจากวังหลวงในทันทีเช่นกัน หากมีการเกิดและการตาย เกิดขึ้นภายในวังหลวงแล้วจะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่จะต้องมีพิธีทางไสยศาสตร์ใหญ่โตเลยทีเดียว โดยพิธีนี้มีชื่อว่า "พิธีกลบบัตรสุมเพลิง" โดยพราหมณ์ในราชสำนักเป็นผู้ทำพิธี เพื่อเป็นการแก้เสนียดจัญไรหรืออัปมงคล เพื่อเป็นการถอดถอนดวงวิญญาณของผู้ตายที่สิงสถิตอยู่ให้ออกไปจากเขตวังหลวง

 

 


เรื่องที่เกี่ยวข้อง