คาถาบูชา พระสีวลี มหาสาวก แห่งโชคลาภกินไม่หมด

ศาสนา
โดย ปิยะนัย เกตุทอง วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
คาถาบูชา พระสีวลี มหาสาวก แห่งโชคลาภกินไม่หมด

พระสีวลีเถระ หรือ พระสีวลี เป็นพระภิกษุสาวกเอตทัคคะของพระพุทธเจ้า นับเนื่องในพระอสีติมหาสาวก 80 องค์สำคัญในพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล

พระสีวลีเถระเป็นเจ้าชายในโกลิยวงศ์ ออกบวชในสำนักพระสารีบุตร บรรลุพระอรหันต์ในขณะที่ปลงเกศานั่นเอง และหลังจากผนวช ท่านเป็นผู้มีลาภสักการะมากด้วยกุศลกรรมที่ทำมาแต่อดีต ด้วยเหตุนี้ท่านจึงได้รับยกย่องจากพระพุทธองค์ให้เป็นเอตทัคคะผู้เลิศในทาง "ผู้มีลาภมาก" โดยเชื่อกันว่า หากใครที่ได้บูชาพระสีวลีแล้วจะได้รับทรัพย์สินเงินทองมหาศาลไม่ขาดมือ

 

 

 

คาถาบูชาพระสีวลี 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ(๓ ครั้ง)

สีวะลี จะ มะหาเถโร เทวะตานะปูชิโตโสระโห 

ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา 

สีวะลี จะ มะหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต โสระโห 

ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา 

สีวะลี เถระคุณัง เอตัง โสตถิ ภะวันตุ เมฯ

 

 

 


เมื่อท่องคาถาจบแล้ว ให้ว่าตามดังต่อไปนี้...

"ข้าพเจ้า ( ชื่อ นามสกุล) ขอน้อมวันทา พระมหาเถระ องค์เอตทัคคะ พระสีวลี ผู้เปี่ยมบารมีแห่งโภคทรัพย์ อันสุดนับประมาณ ด้วยทานบารมีทุกมหากัปป์อันไพศาล จงบันดาลการกิจของข้าพเจ้า ให้ก้าวหน้าในมหาลาภผลและดาลดลให้เกิดมหามงคลขึ้นชื่อว่าอับจนไม่มี จงอย่าได้มีบังเกิด ขอความเป็นเลิศในโภคทรัพย์สุดนับประมาณ จงอภิบาลเกื้อหนุนบุญชะตา นำพาให้ได้พบความมั่งคั่ง ขอพลังบุญพลังทิพย์จงหยิบยื่นความเจริญให้บังเกิด ขอให้เปิดขุมทรัพย์มหาศาล เงินแสนเงินล้านให้ได้ชื่นชม ขอให้ได้สุขสมในกองทอง ให้ได้ครอบครองกองเงินเท่าเนินเขา ขอให้รุ่งเรืองยาวไกลไม่ขัดสน ไม่อับจนตลอดปีตลอดไป ขอเงินทองเข้ามาดั่งสายธารไหลไม่ขาดสาย ทั้งจากแดนใกล้แดนไกล หากปรารถนาในลาภผลใดๆ ขอให้สมหวังดั่งตั้งจิต ขอความร่ำรวยในชีวิตปรากฏทั่วแดนทั่วทิศ ด้วยจิตตานุภาพแห่งองค์พระสีวลี นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทอญ"  

กล่าว สาธุ 3 ครั้ง

 

 

 


เรื่องที่เกี่ยวข้อง