คาถาเมตตาสาริกาหลงรัง หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย นครนายก

ศาสนา
โดย ศักดิ์ศรี บุญรังศรี วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
คาถาเมตตาสาริกาหลงรัง หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย นครนายก

หลวงพ่อสนิท ยสินธโร วัดลำบัวลอย นครนายก


นามเดิมท่านชื่อ นายสนิท มีพงษ์
กำเนิดเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2468 ( ในแผ่นดินรัชกาลที่ 6 )

บิดาชื่อ นายบุญ มีพงษ์
มารดาชื่อ นางเรือง มีพงษ์
มีพี่น้อง จำนวน 7 คน ท่านเป็นบุตร คนที่ 4
1. นางบุญเรือน
2. นางทองชุบ
3. นางละม้าย
4. พระครูวรเวทย์นิวิฐ (หลวงพ่อสนิท)
5. นางจิต
6. นางลำจวน
7.นางเตี้ย

 

บ้านที่อยู่เดิม บ้านวังชัน ต.วังกุ้ง อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี
กำพร้ามารดาเมื่อยังเยาว์วัย ต่อมาบิดา ถึงแก่กรรมได้ย้ายมาอยู่กับพี่สาวที่
บ้านลำบัวลอย ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
เมื่ออายุครบบวชท่านได้บวชที่วัดท่าเรือ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2490
โดยมีท่าน พระครูอุทัยธรรมธารี ( หลวงพ่อตี่ สุริยวงศ์สวัสดี ) วัดท้าวอู่ทอง
จังหวัดปราจีนบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการจรูญ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการทองพูน เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับ ฉายา " ยสินธโร"
และได้จำพรรษา อยู่ที่วัดลำบัวลอยซึ่งวัดนี้ตั้งมาตั้งแต่ปี 2480 ยังเป็นวัดเล็กๆตั้งอยู่กลางทุ่งนา ระหว่างวัดเกาะกา ( ตั้งอยู่บ้านเกาะกา หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเรือ อำเภอบางพลี จังหวัดนครนายก ) ขณะนั้นวัดลำบัวลอย ยังอยู่ในถิ่นทุรกันดาร และ การคมนาคม ก็ยังไม่สะดวกสบาย เหมือนดังทุกวันนี้ เพราะเพิ่งเสร็จสิ้นสงครามโลกครั้งที่ 2 และ สงครามมหาเอเซียบูรพา

 

หลวงพ่อสนิท ยสินธโร

 

ประวัติการศึกษาของหลวงปู่สนิท วัดลำบัวลอย

ด้านปริยัติธรรม
เมื่อหลวงปู่สนิท อุปสมบทแล้วจึงเดินทางกลับวัดลำบัวลอย เป็นยุคที่วัดลำบัวลอยเสื่อมโทรมถึงที่สุด เพราะเจ้าอาวาสลาสิกขาบทไป เหลือแต่พระภิกษุหนุ่มและสามเณรน้อยดูแลความประพฤติกันเอง โดยมีภิกษุเพียง 2 พรรษา เป็นผู้ควบคุมดูแลหมู่คณะ ให้บังเกิดความสวยงามแห่งสมณะวิสัย
เมื่อหลวงปู่สนิทครั้งยังเป็นหนุ่ม ภิกษุนวกะไม่ได้นิ่งนอน ทำวัตรสวดมนต์เสร็จกิจก็ท่องเจ็ดตำนาน สิบสองตำนาน ครบถ้วนกระบวนความซึ่งเป็นเครื่องยังชีพ ที่ต้องออกไปสวด มนต์ฉลองศรัทธา ญาติโยม ที่มานิมนต์ นอกจากปัจจัยสี่ ประกอบด้วย ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม อาหาร ยรักษาโรค นอกจากร่ำเรียนเจ็ดตำนาน สิบสองตำนานแล้ว หลวงปู่ยังคงค้นคว้าร่ำเรียนพระธรรมวินัย อันเป็นคำสั่งสอนของเวไนยสัตว์ ให้หลุดพ้นจากกิเลสเครื่องตรึงรัดมัดจิตใจ ให้หลงในลาภ สักการะ และยศถาบรรดาศักดิ์ ต่างๆ และ เรียนรู้กฎระเบียบแห่งการปกครอง และคำบัญญัติ ข้อห้ามของพระภิกษุ สามเณร แต่ว่าไม่ได้สอบนักธรรม ในพรรษาแรก

 

สาริกาหลงรัง

 

ในปี 2496 หลังจากหลวงปู่สนิท อุปสมบท ได้ 6 พรรษา หลวงปู่สนิท ได้สอนพระเณร ภายในวัด จนสอบได้นักธรรมตรี หลายองค์ ทางพระเถระชั้นผู้ใหญ่ก็ให้หลวงปู่สนิท สอบนักธรรม สนามหลวง หลวงปู่สนิท จึงลงสอบนักธรรมที่สนามหลวง ผ่านถึงนักธรรมชั้นโท ในปีหลังๆต่อมาท่านก็ไม่ได้เข้าร่วมสอบอีก คงรับหน้าที่ สั่งสอนพระ ลูกศิษย์ ลูกหาตลอดมา ส่วนการภาวนาปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐาน อุบายของท่านไม่ยุ่งยากอะไรเลย เพียงแต่ให้รู้จัก ถอนใจออกจากตัว อันเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวว่า ตัวกูของกู และ รู้จักทำใจให้เกิดความวิเวก แค่นี้พอ ถ้าท่านผู้ใด ปฎิบัติได้เพียงเท่านี้ ก็ถือว่าท่านได้สำเร็จ ไปขั้นหนึ่งแล้ว

 

ด้านพระเวทย์วิทยาคม
หลวงปู่สนิท มีความสนใจทางโหราศาสตร์ และทางไสยศาสตร์ จึงได้เสาะหาอาจารย์ เพื่อร่ำเรียน คัมภีร์เลขยันต์ คาถาอาคม สรรพวิทยาคุณต่างๆ และ แพทย์แผนโบราณ จนแตกฉาน ชำนิ ชำนาญ ในการแก้คุณไสย การถูกกระทำย่ำยีจากศัตรู รอบรู้การแก้ สรรพพิษ ยาเบื่อ ยาเมา ยาสั่ง ตลอดจนคนที่มีอาการผิดปกติ ทางประสาท ท่านก็เมตตารักษา โดยท่าน ไปขอร่ำเรียนจากครูบาอาจารย์ดังต่อไปนี้

 

หลวงพ่อสนิท ยสินธโร

 


1. พระอาจารย์เส็ง ซื่อสัตย์ วัดสันทรีย์ วิชาจระเข้
2. พระครูอุทัยธรรมธารี (หลวงพ่อตี่ สุริยวงศ์สวัสดี) วัดท้าวอู่ทอง จ.ปราจีนบุรี วิชาแพทยแผนโบราณ
3.หลวงพ่อทองดำ วัดโคกหม้อ จ.นครสวรรค์ เรียนวิชาวิทยาคม และ ตำรายาไทย การสูญฝี และ การรักษาโรคต่างๆ
4,หลวงพ่อดำ วัดกุฎิ หรือ วัดศรีมงคล ชื่อเดิม คือ วัดกฎิศรีธรรม จ.ปราจีนบุรี เจ้าตำหรับ การสร้างพระปิดตา ตะกั่วดำ พิมพ์ปักเป้า อันลือเลื่อง การป้องกันยาสั่ง และ คงกระพันชาตรี

และ หลวงปู่ยังได้ เก็บสะสมตำราพระเวทย์ ของ ครูบาอาจารย์ แต่ก่อนเก่าอีกมากมาย ซึ่ง ท่านก็ได้ ศึกษา สอบทาน และมาช่วยสงเคราะห์ แก่ญาติโยม ที่ต้องการที่พึ่งทางใจ ในยุค ที่บ้านเมือง เต็มไปด้วยชุมโจร และ การรักษาพยาบาล ที่ทางการเข้าไปดูแลประชาชน ไม่ทั่วถึง หลวงปู่ได้ใช้สรรพวิชาที่เรียนมา ช่วยดูแลให้เขาเหล่านั้น หายจากโรคภัยไข้เจ็บ กลับไปประกอบอาชีพได้ดังเดิม

 

ข้อมูลจากจากหนังสือ เปิดตำนาน สุดยอดวัตถุมงคล หลวงปู่สนิท เล่ม 1

 

สาริกาหลงรัง

 


คาถาสาริกาหลงรัง หลวงพ่อสนิท ยสินธโร วัดลำบัวลอย นครนายก

โอมปลุกๆ ลุกเเล้วอย่านอน

ครูกูสอนอย่าช้า สาริกาเจ้าเอย อย่าเฉยเลยลา

ครูสั่งเจ้ามาให้รักษาคุ้มครองปกป้องเคหา

ผู้ใดมีจิต คิดร้ายขอให้มันกลับใจเมตตา

โรคภัยนานา ขอได้อย่าพบพาน

ลาภเเละยศขอให้ปรากฏทั้งเเปดทิศ

มิตรขอให้เกิดทั้งเเปดด้าน

 

สาริกาหลงรัง

 

ผู้ใดเห็นกูเเล้วขอให้มันรัก

ผู้ใดทักกูเเล้วขอให้มันหลง

โอมมหาสาริกา กึง กะระนัง ตาวัง ตาวา มะมะ เอหิ สวาหะ

หรือจะใช้เป็นภาษาบาลีสั้น ๆ ว่า

วัณณะ วัณณา สาริกาโย พุทธัง สิโร วาหะ มะมะ

 

ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของภาพ เจ้าของบทความ และที่มาเนื้อหาข้อมูล

http://คาถา.com/

http://watlumbualoy.com/

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทาน

 


เรื่องที่เกี่ยวข้อง