ขอใช้สิทธิ์ยกเว้นการงดจ่ายไฟได้ สำหรับบ้านที่มีผู้ป่วยติดเตียง

ข่าว
โดย เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ขอใช้สิทธิ์ยกเว้นการงดจ่ายไฟได้ สำหรับบ้านที่มีผู้ป่วยติดเตียง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ประชาสัมพันธ์ เรื่องการขอใช้สิทธิ์ยกเว้นการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับสถานที่ใช้ไฟฟ้าที่มีผู้ป่วยต้องพึ่งอุปกรณ์ช่วยชีวิต โดยจะเป็นการยืดระยะเวลาในการค้างชำระค่าไฟฟ้ารวมกันประมาณ 3 เดือน ยืดระยะเวลาที่จะถูกถอดมิเตอร์ หรือถูกถอดสายแต่การชำระค่าไฟฟ้ายังคงต้องชำระตามปกติที่หน่วยที่ใช้งาน

 

 

สำหรับบ้านที่มีผู้ป่วยติดเตียง สามารถติดต่อขอรับบริการเพื่อขอใช้สิทธิ์ยกเว้นงดจ่ายไฟได้ที่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ทั่วประเทศ นะคะ อีกทั้งหน่วยงานสาธารณกุศลต่างๆ ก็สามารถให้การช่วยเหลือในด้านสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ป่วยได้สะดวกยิ่งขึ้น ด้วยความร่วมมือระหว่าง สภากาชาดไทย ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

 


สำหรับการลงทะเบียนครั้งนี้จะเป็นการช่วยเหลือฉุกเฉินเวลาที่กระแสไฟฟ้าดับ ซึ่งภายในบ้านมีผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ เครื่องดูดเสมหะ สามารถไปยื่นเรื่องการขอยกเว้นการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ โดยใช้ หนังสือรับรองจาก รพ. สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตร(ผู้ป่วย) และสำเนาทะเบียนบ้าน/บัตร(เจ้าของมิเตอร์ผู้ใช้ไฟ)

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : เฟสบุ๊ค ตะละแม่บุษบง ผู้มากับความฉดฉวย

 


เรื่องที่เกี่ยวข้อง