พระตำหนักม่อนจ๊อกป๊อก บนดอยสุเทพ ของเจ้าดารารัศมี ที่เต็มไปด้วย กุหลาบจุฬาลงกรณ์

ประวัติศาสตร์
โดย เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
พระตำหนักม่อนจ๊อกป๊อก บนดอยสุเทพ ของเจ้าดารารัศมี ที่เต็มไปด้วย กุหลาบจุฬาลงกรณ์

พระตำหนักม่อนจ๊อกป๊อก พระตำหนักไม้สักโปร่งขนาดใหญ่บนดอยสุเทพ ของ พระราชชายา เจ้าดารารัศมี เป็นที่ทรงเพาะพันธุ์ปลูก กุหลาบจุฬาลงกรณ์ และเป็นที่ออกประทับรับรอง พระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ ในพระบรมราชจักรีวงศ์หลายพระองค์ ภายหลัง พระราชชายา เจ้าดารารัศมี ได้ถวายที่ดินและพระตำหนักแก่ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

 

 

พระตำหนักม่อนจ๊อกป๊อก เป็นพระตำหนักไม้สักโปร่งขนาดใหญ่ ในขณะที่พระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนการปลูกกุหลาบทั่วนครเชียงใหม่ และหัวเมืองใกล้เคียง ภายหลังทรงพบกุหลาบขนาดใหญ่พันธุ์หนึ่ง ซึ่งมีสีชมพูระเรื่อ ส่งกลิ่นหอมตลอดเวลา ทำให้ทรงหวนระลึกถึง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชสวามีที่เสด็จสวรรคตไปแล้ว จึงทรงพระราชทานนามกุหลาบสีชมพูกลิ่นหอมพันธุ์นี้ ถวายแด่พระราชสวามี ว่า จุฬาลงกรณ์

 

(พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา เสด็จเยี่ยมชม กุหลาบ "จุฬาลงกรณ์" ของ พระราชชายาฯ)

 

ทรงเพาะพันธุ์ปลูก กุหลาบจุฬาลงกรณ์ ในแปลงเพาะพันธุ์บนพระตำหนักม่อนจ๊อกป๊อก บนดอยสุเทพ ซึ่งมีอากาศเย็นทั้งปี อีกทั้งสถานที่แห่งนี้ยังเป็นที่ออกประทับรับรอง พระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ ในพระบรมราชจักรีวงศ์หลายพระองค์

 

(สมเด็จเจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์พระราชโอรสใน ร.๔ เสด็จเยี่ยมพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ณ ที่ม่อนจ็อกป็อก)

 

ภายหลัง พระราชชายา เจ้าดารารัศมี ได้ถวายที่ดินและพระตำหนักแก่ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ปัจจุบันพระตำหนักดังกล่าวได้ชำรุดและรื้อถอนไปแล้ว

 


เจ้าดารารัศมี พระราชชายา เป็นเจ้าหญิงในราชวงศ์ทิพย์จักรจากนครเชียงใหม่ ผู้มีบทบาทสำคัญต่อการรวมล้านนาเข้ากับสยาม โดยการถวายตัวเป็นบาทบริจาริกาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมล้านนา

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : เพจ CM77 97.5 MHz วิทยุล้านนา

 


เรื่องที่เกี่ยวข้อง