ลายพระปรมาภิไธย พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี

ประวัติศาสตร์
โดย เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ลายพระปรมาภิไธย พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี

พระปรมาภิไธย (พระ+ปรม+อภิไธย แปลว่า ชื่ออันประเสริฐยิ่ง) หมายถึง พระนามของพระมหากษัตริย์ราชเจ้า ตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏ หลังจากที่ได้มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้ว ซึ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 1 และใช้มาจนถึงพระมหากษัตริย์พระองค์ปัจจุบัน

 

โดยทางเพจ ชมรมคนรักพระมหากษัตริย์ของชาติไทย ได้เผยแพร่ลายพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ให้คนไทยได้เห็นบุญตา โดยระบุข้อความว่า

 

 

เอกสารในสมัยโบราณของไทยใช้การประทับตราประจำกรมของเสนาบดี เช่น กฎหมายตราสามดวง ใช้ตราบัวแก้ว ตราราชสีห์ และตราคชสีห์ แต่ไม่มีการลงชื่อเช่นในปัจจุบัน พระมหากษัตริย์ก็มีตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์ ประทับเวลาออกพระบรมราชโองการหรือหมายรับสั่งต่าง ๆ เอกสารจะถูกบันทึกลงในสมุดข่อยหรือสมุดไทยที่มีรูปแบบเป็นพับ เนื้อกระดาษสีดำบ้างขาวบ้าง และแบบที่เป็นกระดาษม้วน

 

 

ยุคแรกที่มีการเปลี่ยนแปลงเอกสาร คือสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ในปี พ.ศ. ๒๓๙๗ มีพระบรมราชโองการว่า

ให้ประกาศแก่ข้าราชการฝ่ายทหารพลเรือนฝ่ายหน้าฝ่ายใน แลราษฎรทั้งปวง บรรดาที่ต้องทำฎีกา ทูลเกล้าฯ ถวาย อย่าให้เขียนกระดาษม้วนยาว ๆ อย่าให้ต้องคลี่ลำบาก ให้เขียนใส่กระดาษตัดเป็นท่อนๆ แล้วติดเข้าเหมือนอย่างสมุดฝรั่ง จะได้ทรงทอดพระเนตรง่าย ๆ

 


การทรงลง พระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่าง ๆ ของพระมหากษัตริย์ไทย จึงเริ่มปรากฏหลักฐานครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ปรากฏหลักฐานการลงพระปรมาภิไธยในแต่ละรัชกาลดังนี้

รัชกาลที่ ๔ : สมเด็จพระปรเมนทรมหามกุฎ พระจอมเกล้าเจ้ากรุงสยาม ในกรณีที่เป็นเอกสารภาษาต่างประเทศจะทรงลงพระปรมาภิไธยว่า SPPM. Mongkut Rex Siamensium (Somdet Phra Poramenthra Maha Mongkut King of the Siamese)

รัชกาลที่ ๕ : จุฬาลงกรณ์ ปร. หรือ สยามินทร์

 

 

รัชกาลที่ ๖ : ช่วงต้นรัชกาลทรงลงพระปรมาภิไธยว่า วชิราวุธ ปร. ภายหลังทรงเปลี่ยนเป็น ราม วชิราวุธ ปร. หรือ ราม ร.

 

รัชกาลที่ ๗ : ประชาธิปก ปร.

 

 

รัชกาลที่ ๘ : อานันทมหิดล

 

รัชกาลที่ ๙ : โดยทั่วไปทรงลงพระปรมาภิไธยว่า ภูมิพลอดุลยเดช ปร. ในเอกสารบางแห่งทรงลงพระปรมาภิไธยว่า สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในกรณีที่เป็นเอกสารภาษาต่างประเทศจะทรงลงพระปรมาภิไธยว่า Bhumibol R.

 

 

รัชกาลปัจจุบัน : มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : เพจ ชมรมคนรักพระมหากษัตริย์ของชาติไทย

ที่มา : โบราณนานมา


เรื่องที่เกี่ยวข้อง