สายใยพ่อลูก เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ทรงเรียก ในหลวงร.10 ว่า ป้อ

ประวัติศาสตร์
โดย เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
สายใยพ่อลูก เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ทรงเรียก ในหลวงร.10 ว่า ป้อ

หนึ่งในโครงการพระราชูปถัมภ์ใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเอาใจใส่และการให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัว นั่นคือโครงการ "สายใยรักแห่งครอบครัว" ด้วยทรงตระหนักถึงความรักความผูกพันภายในครอบครัว รวมไปถึงการสร้างพื้นฐานที่มั่นคงทางจิตใจให้กับบุตรธิดา ซึ่งนอกเหนือไปจากการทรงงานดังกล่าวแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ยังทรงเป็นทูลกระหม่อมพ่อของพระราชโอรส-พระราชธิดาของพระองค์ โดยทรงเป็นที่ปรึกษาและผู้ให้กำลังใจพระราชโอรส-พระราชธิดามาโดยตลอด

 

 

แสดงให้เห็นถึงความรักของผู้เป็นพ่อที่มีต่อบุตรธิดาอย่างหาที่สุดไม่ได้ และยังซาบซึ้งอยู่ในหัวใจของพสกนิกรชาวไทยเมื่อได้ปรากฏแก่สายตา หรืออาจกล่าวได้ว่านี่คือสายใยรักอันอบอุ่นแน่นแฟ้นที่ไม่ว่ากาลเวลาจะผ่านไปนานสักเพียงใดก็มิอาจลบเลือนความผูกพันระหว่างพ่อ-ลูกไปได้

 

 

เมื่อครั้งที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ทรงมีพระชนมายุครบ 1 พระชันษา ก็สามารถทรงพระดำเนินได้ลำพังองค์ 6-7 ก้าว และมีพระทนต์ขึ้นถึง 4 องค์และทรงเริ่มหัดรับสั่งเรียกใครต่อใครได้หลายคำแล้ว ทรงเรียกพระชนนีว่า "แม่" ได้อย่างชัดเจน และตรัสเรียก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ว่า "ป้อ"

 

 

ถือเป็นภาพความประทับใจที่แสดงให้เห็นถึงความรักและความภูมิใจในวันสำคัญยิ่งอย่างหาที่สุดไม่ได้ เมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี พระราชธิดาองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ได้ทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชากฎหมาย ณ มหาวิทยาลัยคอร์แนล ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ได้เสด็จฯ ไปทรงร่วมแสดงความยินดีกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี และยังได้พระราชทานของขวัญในความสำเร็จครั้งนี้ด้วยพระองค์เอง

 

 

นอกจากนี้แล้ว ความรัก-ความผูกพันระหว่างทั้งสองพระองค์ยังคงประทับใจพสกนิกรอย่างไม่รู้ลืม เห็นได้จากภาพทรงปั่นจักรยานนำขบวนเสด็จในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "Bike For Dad และ Bike For Mom" ซึ่งนำขบวนโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทั้งสามพระองค์ทรงโบกพระหัตถ์ทักทายประชาชนพร้อมแย้มพระสรวล สร้างความอิ่มเอมใจให้กับประชาชนที่เฝ้าฯ รับเสด็จตลอดเส้นทาง

 

     

นอกจากพระอัจฉริยภาพทางด้านกีฬาที่แสดงให้เห็นถึงความรักความผูกพันของพระองค์ทั้งสองที่มีร่วมกันแล้ว สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ยังทรงแสดงความรักต่อทูลกระหม่อมพ่อ ด้วยการทรงจัดคอนเสิร์ตถวาย เนื่องในมหามงคลสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษาเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 อีกด้วย

 

 

ถือเป็นสายสัมพันธ์ของพระราชวงศ์ ที่มีความรัก ความอบอุ่น มีสายใยผูกพันของพ่อและลูก ที่ทรงเป็นแบบอย่างให้กับพสกนิกร ในเรื่องของสถาบันครอบครัวที่อบอุ่นมากเลยทีเดียว

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง