โรงเรียนการไปรษณีย์ เปิดรับสมัครนักเรียนปี 2562 เรียนจบได้บรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ

ข่าว
โดย จิระนันท์ เมฆปัจฉาพิชิต วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
โรงเรียนการไปรษณีย์ เปิดรับสมัครนักเรียนปี 2562 เรียนจบได้บรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ

ถ้าพูดถึงการจัดส่งพัสดุ สิ่งของหรือจดหมาย เชื่อว่าสิ่งที่ผุดขึ้นมาในความคิดใครหลายๆคนคงหนีไม่พ้นไปรษณีย์ไทยอย่างแน่นอน และวันนี้เราจะพาทุกคนที่มีความฝันว่าอยากเรียนจบแล้วทำงานทันทีมาฝาก

 

 

โรงเรียนการไปรษณีย์ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาสังกัดฝ่ายพัฒนาบุคลากร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหน้าที่ผลิตพนักงานระดับปฏิบัติการที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ ด้านการปฏิบัติงานไปรษณีย์ให้กับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 

โดยสิ่งที่ต้องเรียนคือ
-ภาควิชาการไปรษณีย์และบริการการเงิน 
-ภาควิชาการตลาด 
-ภาควิชาการเงินและบัญชี 
-ภาควิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 
-ภาควิชาการจัดการ 
-ภาควิชากฎหมาย 
-ภาควิชาทั่วไป 
-ภาควิชาภาษาอังกฤษ 

 

คุณสมบัติ
-สำเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.6) หรือสำเร็จหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่4 (แผนการเรียน วิทย์ - คณิต หรือ ศิลป์) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00 
-เพศหญิง โสด เพศชาย ผ่านการเรียนหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 หรือผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้าเป็นทหารประจำการแล้ว 
-มีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีและไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร 

 

 

 

วิชาที่ใช้สอบคัดเลือก...
-คณิตศาสตร์
-ภาษาไทย
-ภาษาอังกฤษ
-คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
-ทดสอบทัศนคติ
***ต้องได้คะแนนภาษาอังกฤษมากกว่า 50% ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนจึงจะมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์

 

ระยะเวลาในการเรียน 1 ปี
-เรียนภาคทฤษฎี 8 เดือน 
-ฝึกงาน 4 เดือน 

 


 


โดยล่าสุดบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการในสายสามัญ หรือ กศน. และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี ถึง 25 ปีบริบูรณ์ (เกิดระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม 2537 - วันที่ 9 พฤษภาคม 2545) เข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยเป็นหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งให้ความรู้และเสริมสร้างทักษะการทำงานด้านต่างๆ ในระบบงานไปรษณีย์ ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการทรัพยากร การขนส่งและโลจิสติกส์ การตลาด กฎหมาย ภาษีอากร ฯลฯ ซึ่งมีระยะเวลาศึกษา 1 ปี 

 

 

ทั้งนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนการไปรษณีย์จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งพนักงานไปรษณีย์ ระดับ 2 ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ผู้สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติ พร้อมบันทึกข้อมูลการสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.thailandpost.co.th ตั้งแต่วันนี้ - 9 พฤษภาคม 2562 โดยชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้ถึงวันที่ 10พฤษภาคม 2562  ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ THP Contact Center 1545 หรือ ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้บ้าน 

 

งานนี้ใครกำลังมองหาอาชีพที่มั่นคงอยู่ก็ลองไปสมัครกันดูได้เลย