สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร

ประวัติศาสตร์
โดย เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มีขึ้นเป็นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2473 และปฏิบัติสืบต่อกันมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรด้วยพระองค์เองเป็นประจำทุกปี

 

 

ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระบรมวงศ์คือ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี, ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์

 

ทั้งนี้ทางเพจ ชมรมคนรักพระมหากษัตริย์ของชาติไทย ได้โพสต์ข้อความและภาพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ขณะกำลังซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ในขณะเดียวกันที่บัณฑิตทุกคนซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระองค์ก็ทรงซ้อมพระราชทานปริญญาบัตรด้วยเหมือนกัน โดยระบุข้อความว่า

 

 

ท่านทราบกันหรือไม่ ในขณะที่บัณฑิตทุกคนซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ก็ทรงซ้อมพระราชทานปริญญาบัตรด้วย

 

 

จากในภาพ พระองค์ได้เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต โดยทรงฝึกซ้อมการพระราชทานปริญญาบัตรแบบใหม่ ( ที่ไม่ตองเอางาน ) สาเหตุที่ไม่ต้องรับพระราชทานปริญญาบัตรแบบเอางาน เนื่องด้วยสำนักพระราชวังคำนึงถึงพระวรกายและพระพลานามัยของพระองค์ท่าน ด้วยในแต่ละวัน พระราชกรณียกิจของพระองค์มีมากมาย ซึ่งหากพระราชทานปริญญาบัตรแบบเดิม (แบบเอางาน) จะใช้เวลาในการรับพระราชทานค่อนข้างนานและเกรงจะส่งผลต่อพระวรกายและพระพลานามัย

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 

 

 


สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2473 โดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี เสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่เวชบัณฑิต (หรือแพทยศาสตรบัณฑิตในปัจจุบัน) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ตึกบัญชาการ (อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ในปัจจุบัน)

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : เพจ ชมรมคนรักพระมหากษัตริย์ของชาติไทย

เครดิตภาพ : อ.เกิดศิริ นกน้อย คณะศิลปกรรมศาสตร์ม.มหาสารคาม

ข้อมูลจากแฟนเพจ เป็น อยู่ คือ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ประวัติศาสตร์สยาม


เรื่องที่เกี่ยวข้อง