ประกันสังคม เตรียมจ่าย 11 ล้านบาท ให้ผู้ประกันตนบาดเจ็บ-ตายจากอุบัติเหตุเมื่อวันสงกรานต์ที่ผ่านมา

บันเทิง
โดย ปัฐพงษ์ สถาวรสมิต วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2562
ประกันสังคม เตรียมจ่าย 11 ล้านบาท ให้ผู้ประกันตนบาดเจ็บ-ตายจากอุบัติเหตุเมื่อวันสงกรานต์ที่ผ่านมา

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงตัวเลขผู้ประกันตนที่บาดเจ็บ เสียชีวิตและความช่วยเหลือของสำนักงานประกันสังคม จากการประสบอุบัติเหตุของผู้ประกันตนในช่วงสงกรานต์ ว่า ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2562 รายงานจากสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัดทั่วประเทศ พบว่ายอดผู้ประกันตนที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางจราจรในช่วงสงกรานต์ทั้งหมด 2,364 ราย และเสียชีวิตจำนวน 50 ราย สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุเกิดจากการขับขี่ยานพาหนะ ในขณะมึนเมา การขับขี่ด้วยความประมาท รวมถึงการฝ่าฝืนกฎจราจร

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมได้ประมาณการประโยชน์ทดแทนที่ต้องจ่ายรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 11,029,445.51 ล้านบาท แยกเป็นค่าทำศพกรณีเสียชีวิตจำนวน 1,560,000บาท


เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตจำนวน 3,100,112.80 บาท และจ่ายเงินบำเหน็จชราภาพให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิจำนวน 4,923,551.66 บาท เพื่อจ่ายชดเชยให้กับผู้ประกันตน อย่างไรก็ตามขอแจ้งผู้ประกันตน และทายาทผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนให้มายื่นขอรับประโยชน์


เรื่องที่เกี่ยวข้อง